Renault E-Tech

Renault E-Tech hybrider

Renault E-Tech plug-in hybrider

Vanliga frågor om hybrider och plug-in hybrider

HYBRIDER

Vad är skillnaden mellan hybrid och plug-in hyrbid?
Den främsta skillnaden i E-Tech-tekniken mellan hybrid och plug-in hybridär storleken på batteriet. Plug-in hybridbilarna har ett batteri på 9,8 Wh jämfört med 1,2 kWh i en vanlig hybrid. Plug-in hybriden kräver samtidigt laddning för att köra på el, vilket inte vanliga hybriden gör.

Batteriet i E-Tech plug-in hybridbilarna är större och kan lagra mer energi, vilket ger längre räckvidd när du kör med ren eldrift. För att hålla batteriet laddat är våra plug-in hybrider utrustade med funktionen E-Save.

E-Save låter batteriet ladda under broms- och fartminskning samt får tillbaka energi från bensinmotorn.

Går det att köra på eldrift hela tiden?
Drivlinan som kombinerar el och förbränning köras i elektriskt läge 80% av tiden under stadskörning (WLTP). E-TECH-tekniken fångar dock upp mer energi än de flesta hybrider, så att du kan köra med eldrift så länge som möjligt.

Vilken motor används för att starta bilen?
Renaults hybridbilar startar på eldrift, vilket fortsätter under de första kilometrarna så att bilen kan accelerera snabbare på låga varvtal. Efter några kilometer, eller tidigare vid behov, växlar bilen automatiskt till hybridläge.

 

PLUG-IN HYBRIDER

Hur lång är räckvidden?
E-Tech plug-in hybrid har ett batteri på 9,8 kWh (400 V) med en räckvidd på upp till 50 km (WLTP) i helt elektriskt läge under en blandad körcykel. Genom att kombinera två elmotorer med en förbränningsmotor kan bilarna starta helt på el, utan att behöva förlita sig på förbränningsmotorn.

Hur lång tid tar det innan batteriet tar slut?
E-Tech-tekniken optimerar bilens elanvändning så mycket som möjligt vid bromsning, fartminskning och laddning. När bilen saktar ned fungerar elmotorn som en generator. Energin som produceras vid fartminskning återvinns och överförs tillbaka till batteriet. Vid bromsning återvinner elmotorn överskottsenergi och överför den tillbaka till batteriet: allt är konstruerat för att undvika att batteriet laddar ur. Med vår nuvarande plug-in hybridbatteriteknik kan du köra helt elektriska 50 km på blandad körning (WLTP). Å andra sidan är elhybridkörning obegränsad, bara beroende av bilens bensin.

Hur laddar man en plug-in hybrid?
Plug-in hybrider kan anslutas till en strömkälla så att batteriet får en kraftfullare laddning än vid regenerativ bromsning och fartminskning. I det här fallet är processen samma som för en elbil:
- Anslut till en offentlig laddstation, som finns i vissa parkeringshus, vid bilpooler, serviceställen längs motorvägar och även hos vissa återförsäljare.
- Anslut till ett vanligt eluttag i hemmet eller till en laddbox byggdför snabbare laddning