plug-in hybrid

Vardagspendla på el, och slipp räckviddsångesten vid längre körsträckor med E-Tech Plug-in hybrid.

vanliga frågor och svar om E-Tech plug-in hybrid


Vad är skillnaden mellan E-Tech hybrid och plug-in hybrid?

Till skillnad mot E-Tech hybrid ansluter du E-Tech plug-in hybrid till en strömkälla för laddning. Batteriet har högre kapacitet, och det laddas genom regenerativ bromsning. För att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut behöver du ansluta och ladda bilen. På så vis går det att köra längre sträckor på ren eldrift.

Hur lång tid tar det innan batteriet tar slut?

E-Tech-tekniken optimerar bilens elanvändning så mycket som möjligt vid bromsning, fartminskning och laddning. När bilen saktar ned fungerar elmotorn som en generator. Energin som produceras vid fartminskning återvinns och överförs tillbaka till batteriet. Vid bromsning återvinner elmotorn överskottsenergi och överför den tillbaka till batteriet: allt är konstruerat för att undvika att batteriet laddar ur.

Hur laddar man en plug-in hybrid?

Plug-in hybrider kan anslutas till en strömkälla så att batteriet får en kraftfullare laddning än vid regenerativ bromsning och fartminskning. I det här fallet är processen samma som för en elbil:

Anslut till en offentlig laddstation, som finns i vissa parkeringshus, vid bilpooler, serviceställen längs motorvägar och även hos vissa återförsäljare.
Anslut till ett vanligt eluttag i hemmet eller till en laddbox byggdför snabbare laddning.

Går det att köra en plug-in hybrid även om batteriet inte är laddat?

Det går absolut att köra en plug-in hybrid utan laddat batteri. Trots att bilen är konstruerad som en förbränningsassisterad elbil, så har batteriet alltid en viss laddningsnivå tack vare den självladdande tekniken.

Kan en plug-in hybrid köras utan bensin?

Förbränningsmotorn behöver vara tankad med bensin för att bilen ska fungera korrekt. Även om bilen startas med elmotorerna kan de inte köras utan bensin. 

Vilka transmissioner är tillgängliga för plug-in hybrider?

Det finns två typer av transmissioner för plug-in hybrider: med två elmotorer, en förbränningsmotor och ett batteri kan du köra helt på el eller med hybridtransmissionen. Enbart elmotorn används vid start och bilen övergår sedan till hybriddrift som baseras på körförhållandena. Och du kan alltid välja ditt körläge genom att trycka på en knapp.