ELBILAR

Renault E-Tech electric. Vi har rätt elbil för dig. Upptäck vårt sortiment.

 

ELBILAR FRÅN RENAULT

Renault Zoe E-Tech

E-Tech electric är 100 % elektrisk mobilitet från Renault.

Vi är experter på elektrisk mobilitet

Renault har mer än 10 års erfarenhet av att bygga och sälja elbilar. Vi har alla verktyg som behövs för att leda omställningen mot en elektrifierad framtid.

100 % eldriven körglädje

Bilen är tyst och behaglig att köra. Ta dig från punkt A till punkt B med en faktisk räckvidd på upp till 393 km (WLTP), beroende på modell. 

Lägre underhållskostnader

Elbilar är enklare och billigare att underhålla än bränsledrivna. Till exempel måste oljan i en bil med förbränningsmotor bytas regelbundet för att hålla motorblocket välsmort och för att avleda värme. Elmotorer behöver inte smörjas. Bromsbelägg, bromsskivor och bromstrummor håller dessutom betydligt längre.

Samma krav på säkerhet

Det är viktigt att elbilar lever upp till samma säkerhetskrav som alla typer av bilar som kör på vägarna. Euro NCAP heter är den säkerhetsstandard som används för bilar i Sverige. Det är också den standard som gäller för samtliga elbilar från Renault.

Vad kostar en elbil?

Det har aldrig varit en bättre tid att köpa elbil i Sverige. Bonus Malus-systemet som gäller sedan 1 april 2021 innebär dels en bonus till nya eldrivna personbilar, lätta bussar och lastbilar.

Få upp till 70 000 kronor i statlig klimatbonus

Regelverket gäller endast nya fordon som redovisas i Trafikverket från den 1 april 2021. Mer specifikt innebär det en bonus till bilar med koldioxidutsläpp på upp till 60 g/km. Den förhöjda fordonsskatten på bensin- och dieseldrivna bilar gäller bara under de tre första åren. Priset på elbilen påverkas mycket positivt av den nya skatteförändringen. För alla som införskaffar nya elbilar, som inte är tidigare registrerade, innebär detta en bonus om 70 000 kronor. Bonusen minskar sedan procentuellt till en utsläppsnivå av koldioxid på 60 g/km där bonusen är 10 000 kronor. Du får mest bonus om du väljer elbil.

Hur fungerar en elbil?

En elbil saknar avgasrör och drivs av en eller flera elmotorer som får ström från batterier. Den går endast på eldrift och den återvinner rörelseenergi när man bromsar under körning. Batteriet laddas via sladd med el från kraftnätet. Elbilar som endast drivs av elmotorer brukar kallas för ett Battery Electric Vehicle (BEV).
Dagens batterier är fortfarande ganska stora och väger mellan 200 och 500 kilo. Men trots detta påverkas inte vikten på elbilarna mycket eftersom de saknar en vanlig bils tunga standardkomponenter, som till exempel förbränningsmotor och bränsletank.

Elmotorer är energieffektiva 

Elbilar har en verkningsgrad på över 80 procent, vilket innebär att över 80 procent av energin som matas in i elmotorn används till att driva bilen. För att jämföra med en vanlig förbränningsmotor som har en verkningsgrad på mellan 25 och 35 procent. Detta eftersom majoriteten av energin blir till värme i stället för att driva bilen. 

Hur fungerar laddningen?

Elbilar kan laddas med en batteriladdare som kan hantera enfasladdning, vilket är det vanligaste systemet i hus och hushåll i Sverige. Det är därför bilarna kan laddas via vanliga vägguttag. Elbilar laddas också via laddningsstationer på exempelvis bensinstationer eller köpcentrum.

Hur lång är räckvidden?

Elbilar har olika räckvidd. Skillnaden beror på hur mycket energi som kan lagras i batteriet, och hur mycket energi bilen gör av med. Hur mycket energi som förbrukas beror i sin tur på en rad olika faktorer som väder, vägunderlag och luftmotstånd, samt om man har på kupévärmare eller luftkonditionering. Ytterligare en faktor som påverkar är temperaturen: ju kallare det är, desto kortare klarar elbilen att köra. Detta beror på att det blir hårdare rullmotstånd på vinterhalvåret och eftersom kupévärmaren ändvänds mer. Idag har de flesta elbilar en räckvidd på mellan 20–40 mil vid verklig körning. Renault Zoe ligger på topp med en räckvidd på 39 mil.