livet med elbil

Du behöver bara provköra för att direkt känna skillnaden

därför väljer allt fler elbilar just nu

Allt fler el- och hybridbilar rullar ut på vägarna, samtidigt som laddstolparna poppar upp som svampar . Nya begrepp som ”laddmack” och ”räckviddsångest” blir en del av vår vardag. 
Sverige håller hög fart i omställningen till elektrifierade fordon – i skrivande stund (december 2022) var över hälften av alla nyregistrerade bilar under året laddbara och nästan en tredjebil var rena elbilar.

här kommer sex anledningar bakom utvecklingen

1. av omtanke

Att elbilen kan framföras utan avgaser och utsläpp från motorn är en uppenbar fördel. Men att välja elbil påverkar även omgivningen och våra medmänniskors vardag.
Elbilar reducerar buller från vägtrafiken och bidrar till en renare luftmiljö tack vare minskade utsläpp av partiklar. Särskilt i stadsmiljöer kan luftkvaliteten ha en stor negativ inverkan på folkhälsan och där blir elbilen ett bättre val än en bil med förbränningsmotor.
Laddar man sin bil med el från hållbara källor som solenergi, vind- och vattenkraft minskas miljöavtrycket ytterligare.

Naturligtvis finns det fortfarande olösta utmaningar med hänsyn till hållbarhet även för elbilstillverkarna. Dagens batteriteknik är exempelvis beroende av särskilda metaller och mineraler vars utvinning har en given klimat- och miljöpåverkan. Just batteriteknik forskas det mycket på för närvarande och det är i detta område de största framstegen väntas de kommande åren.

2. ett brett utbud och bättre pris

Idag gör nästan alla bilmärken reklam för sina nya elbilar. Numera finns det bilar i de flesta kategorierna och det går att välja mellan en ren elbil, eller en hybrid/ Plug-inhybridvariant (med både el och förbränningsmotor). I takt med att fler modeller kommer ut på marknaden ökar konkurrensen och priserna sjunker. Elbilen är tillgängligare än någonsin.

Renault erbjuder en bredd av elbilar riktade till konsumenter och företag, både person- och transportbilar

Se personbilar
Se transportbilar

3. en elektrisk körupplevelse

Hållbarhet i all ära men elbilar erbjuder också en unik körupplevelse man snabbt lär sig att älska. De som bytt till elbilen vill aldrig byta tillbaka till en förbränningsmotor igen.
Du behöver bara provköra för att direkt känna skillnaden.

Elmotorernas kraftutveckling är omedelbar och kräver inte uppvarvning eller växling. Därför svarar motorn mycket snabbare både på acceleration och motorbroms. Du når snabbt din målhastighet och när du släpper gasen bromsar bilen in och laddar samtidigt batteriet. På många elbilar kan föraren ställa in hur aktiv bromskraftsåtervinningen ska vara så att det i princip går att köra bilen med endast gaspedalen.

En annan faktor som påverkar körglädjen är att bilens tyngdpunkt är låg. För en optimal viktfördelning placeras batterierna helst i golvet mellan hjulaxlarna. Bilens tyngdpunkt blir låg och centrerad – tänk på en go-kart. Bilen får trygga och förutsägbara vägegenskaper. Den futuristiska känslan när man nästan ljudlöst glider fram i sin elbil får man på köpet.

4. elbilen smittar

Att flera svenska kommuner och myndigheter väljer att köpa in elbilar till kommunal verksamhet – som inom hemtjänsten – har gjort att elbilar och elstolpar blivit en naturlig del av människors vardag. Forskning visar att i kommuner med många kommunala elbilar har även andelen privatägda elbilar ökat.

Andelen tjänstebilar som drivs med el har skjutit i höjden och många av dem används även för privat bruk. Att se en elbil ladda på grannens garageuppfart eller på en parkeringsplats utanför mataffären är helt enkelt den bästa reklamen. Helt i linje med klimatforskares rön om att visuella beteenden tenderar att inspirera fler att göra likadant. Elbilar smittar helt enkelt.

5. staten hejar

Staten har under flera år stöttat omställningen till modernare fordon med minskad klimatpåverkan. Genom styrmedel som exempelvis förhöjd fordonsskatt, baserad på fordonets utsläpp vid körning, skyndas omställningen på då elbilen med nollutsläpp får en uppenbar kostnadsfördel.
För förmånsbilstagare ger nuvarande förmånsvärdesberäkningsmodell ytterligare en stor fördel till elbilar.

6. laddstolpar åt folket

Tack vare statliga bidrag ökar antalet laddstolpar raskt år efter år. Flera regioner i Sverige inser att laddstationer inte bara är viktiga för invånarna utan också en viktig förutsättning för besöksnäringen.

Laddmackar har blivit ett nytt begrepp och både restauranger och bensinstationer har börjat erbjuda laddning på bred front. Men det behövs ytterligare laddkapacitet för att motsvara det växande behovet. Så fler laddmackar, tack!

Renault Groups ”Re-Factory” projekt visar vägen framåt

Hållbarhet är något de flesta biltillverkarna arbetar aktivt med. Renault Group har ett uttalat mål om att tillverkningen i Europa ska vara helt klimatneutral till år 2040.
Vidare arbetar man sen många år med återvinning, inte bara av tillverkningsmaterial utan även av batterier och dess innehåll. Exempelvis används gamla elbilsbatterier för att lagra el och säkra el-tillgängligheten i byggnader och industrier.

Renault Groups ”Re-Factory” projekt visar vägen framåt – istället för att skrota en uttjänt bil kan den få ett andra och tredje liv genom att bilen uppdateras med ny teknik i särskilt anpassade fabriker. Fabriken i franska Flins är den första inom ramen för projektet och målet är att en bil ska kunna köras upp till 1 miljon engelska miles (1,6 miljoner km) innan den är uttjänt.

Läs mer om projektet

om du fortfarande inte är helt övertygad

ta med dessa tre punkter i tankarna

1. elen räcker till mer än du tror

Många har upptäckt att vardagskörningen som pendling till arbetet, åka till affären, eller skjutsa till träningen går alldeles utmärkt på el. Ofta är det i tankarna begränsningen sitter, inte i bilens räckvidd.
Väljer du elbil utifrån din faktiska behov vågar vi nästan lova att du kommer förvånas över hur enkelt elbilslivet egentligen är.

2. ladda både bil och kropp

Tanken på att stanna till 10-20 minuter för att ladda och fylla på batteriet för vidare färd, istället för att tanka fullt på 5 minuter, kan kännas stressande om du ska resa långt. Tänk då på att regelbundna längre pauser gör dig till en piggare och säkrare bilförare; laddstoppet laddar ditt egna batteri också!

Laddpausen är en möjlighet till återhämtning, en stund för att sträcka på benen, äta något och få lite luft. För de med små barn kan det vara ett utmärkt tillfälle att låta dem springa av sig lite energi innan färden återupptas.
Med elbil laddar man sällan fullt längs vägen utan laddstoppens längd påverkas av hur mycket ytterligare räckvidd du behöver för vidare färd.

Tack vare snabbladdningen kan du återladda upp till 300 km räckvidd på 20 minuter*. Ska du inte köra så långt till nästa anhalt räcker ett kortare laddstopp.

3. fixa din egen laddstolpe

Mest tidseffektivt är det givetvis att ladda bilen när den ändå inte används. Att kunna ladda på natten hemma, eller när du är på jobbet, är perfekt. Här finns det flera smarta lösningar, bland annat går det att söka bidrag för att installera en laddbox hemma eller i en bostadsrättsförening.

avslutningsvis ett par ord om klimat, ansvar och framtid

På Renault satsar vi stort på att möta efterfrågan på eldrift och delat ägande. Vi driver utvecklingen av hållbara trafiklösningar, och har flera satsningar som syftar till att lösa framtidens transportbehov. Färre bilar som står tomma eller framförs av ensamma resenärer och istället fler delade resurser. 

Sedan 2012 har vi tillverkat över 500.000 rena elbilar och i många städer runtom Europa ingår Renaults elbilar i de lokala bildelningsflottorna – men elbilar är bara en del i en större plan. Fram till 2040 avser Renault Group att all verksamhet i Europa ska vara klimatneutral.

Vidare ska resursförbrukningen minskas genom att möjliggöra ett andra, tredje eller fjärde liv för fordonen genom att rusta upp snarare än att skrota. 

Storskaliga projekt inom bildelning, självkörande bilar och nya sätt att tillhandahålla mobilitet ska också bidra till att vi minskar ”svinnet” och minskar transportsektorns klimatavtryck samtidigt som vardagen blir bättre för våra kunder dag för dag.
Läs mer om våra åtaganden