Integritetspolicy

Information om skydd av personuppgifter.

Integritetspolicy

Efterlevnad av dataskyddslagstiftning ingår i Renault-koncernens etiska värderingar, vilket också anges i företagets integritetspolicy. Renault vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Nedan finner du detaljerad information om hur Renault använder dina personuppgifter i samband med att du använder denna webbplats/app.


Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas av återförsäljare. Det är emellertid inte en uttömmande beskrivning av hur personuppgifter behandlas av återförsäljarna. Detta innebär således att återförsäljarna kan samla in ytterligare personuppgifter eller behandla uppgifterna för andra ändamål, såtillvida det är inom ramen för deras verksamhet.


För fullständig information om hur personuppgifter behandlas, kontakta respektive återförsäljare.

 • SubPrefooter Icon

  5 års garanti på personbilarvi garanterar ett tryggt bilköp

 • SubPrefooter Icon

  Prova modellensom du vill ha

 • SubPrefooter Icon

  Kör med självförtroendemed Renault-garantier

 • SubPrefooter Icon

  Gör livet enklaremed MY Renault