32 avancerade förarassistanssystem Renault Espace E-Tech fullhybrid

 

 

förarassistanssystem
Känn dig trygg när du kör med de 32 avancerade förarassistanssystemen.De har utvecklats som en del av Renaults human first program för säkerhet och ger en lugnare, tryggare körupplevelse.

Adaptiv farthållare

Systemet ser till att hålla säkert avstånd till bilen framför. Under körning bromsar det när du kommer för nära och gasar när vägen ligger fri igen. I trafikstockningar underlättar den integrerade stop&go-funktionen körningen genom att automatiskt stanna och starta om bilen.

Intelligent adaptiv farthållare

Utöver den adaptiva farthållaren, och tack vare dess uppkoppling (ingår i 5 år), känner fordonet av vägförhållandena, förutser och justerar hastigheten efter behov och optimerar din säkerhet.

Avståndsvarning

Den främre sensorn beräknar säkra stoppsträckor och utlöser en akustisk och visuell varning om det finns risk för kollision. Den bromsar också om föraren inte reagerar.

parkeringsassistans
Gör det lätt att parkera: med den avancerade parkeringsassistanstekniken, som utvecklats som en del av Renaults human first program, har parkeringsmanövrarna aldrig känts lättare.

Främre och bakre sensorer samt parkeringssensorer

Sensorerna underlättar manövreringen av din Espace genom att varna dig för hinder fram, bak och på sidorna med ljud- och ljussignaler.

360-graders 3D-kamera

4 kameror skapar 360° synlighet runt fordonet så att du enkelt kan genomföra dina manövrar.

Handsfree-parkering

Oavsett om du parkerar parallellt, i vinkel eller vinkelrätt är handsfree-parkeringen din pålitliga assistent. Efter att ha upptäckt att det finns en tillräckligt stor parkeringsplats ställer den in fordonets bana och tar sedan kontroll över styrningen. Du behåller kontrollen över gas och broms.
säkerhetssystem
Kör fullkomligt säkert! De intelligenta förarassistanssystemen, som har optimerats som en del av human first program, hjälper dig att hantera överraskningar på vägen.

dödavinkelvarnare

Från 15 km/h använder den ljussignaler för att varna dig för fordon som befinner sig utanför ditt synfält.

filändringsvarnare

Baserat på information från kameran varnar systemet dig om du korsar en linje (heldragen eller bruten) eller närmar dig vägkanten (mitträcke, barriär, trottoar, vall osv.).Fordonet korrigerar banan automatiskt om det upptäcker en möjlig kollision eller om du avviker från körfältet.

Skyltavläsning

Med en vindrutemonterad kamera får du information om ändrade hastighetsgränser under hela resan, via instrumentpanelen och head-up-displayen.

Trafikskyltavläsning med hastighetsvarning

Med hjälp av en kamera som är placerad högst upp på vindrutan informeras du om hastighetsgränserna via instrumentpanelen och head-up-displayen och varnas om du överträder hastighetsgränsen*.I kombination med aktiv förarassistans* anpassar bilen automatiskt hastigheten efter dina önskemål.

*ingår i 5 år

aktivt nödbromssystem för stad/förort och med fotgängar-/cyklistdetektering


Med hjälp av detektorn varnas föraren för en potentiell kollision, särskilt med riskutsatta trafikanter.Systemet gör detta genom att beräkna avståndet mellan fullhybriden Renault Espace E-Tech och fordonet framför. Föraren kan då bromsa, men om systemet fortfarande upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar aktiverar systemet bromsarna automatiskt.

aktivt nödbromssystem med korsningsfunktion

När du svänger vänster beräknar systemet avståndet mellan fullhybriden Renault Espace E-Tech och det mötande fordonet och varnar föraren om det finns risk för frontalkrock. Föraren kan då bromsa, men om systemet fortfarande upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt.

automatisk nödbroms bak

Ditt fordon bromsar automatiskt om det finns ett hinder bakom dig när du backar.

bakre varnare för korsande trafik

Om ett hinder är nära det bakre hörnet visas en varning på instrumentpanelen och head-up-displayen.

filbytesvarnare

Med hjälp av en vindrutemonterad kamera bakom backspegeln upptäcker systemet och varnar dig om du av misstag korsar en heldragen eller bruten linje.

filhållningsassistans

Vid körhastigheter över 70 km/h korrigerar systemet för att föra tillbaka fordonet till körfältet om du korsar en heldragen eller bruten linje utan att använda blinkers.

dödavinkelvarnare och korrigering av körfältsavvikelse vid omkörning

Fordonet korrigerar automatiskt sin bana om en kollision är sannolik vid filbyte eller varnar dig för en potentiell kollision med ett omkörande fordon när du byter fil

säker urstigning

När du står stilla varnar ditt fordon dig om ett annat fordon närmar sig när föraren eller en passagerare öppnar en av dörrarna. En visuell varning (i backspegeln) och en akustisk varning (från instrumentpanelen) uppmärksammar dig på faran.

trötthetsvarning

Systemet varnar föraren om det upptäcker sviktande uppmärksamhet eller tecken på trötthet.

automatiskt hel/halvljus

En kamera som är placerad högst upp på vindrutan känner av ljusförändringar beroende på trafikförhållanden och utomhusbelysning och anpassar dina strålkastare automatiskt.

LED-strålkastare med adaptiv syn

För ökad säkerhet och körkomfort justerar systemet automatiskt räckvidden och bredden på ljuskäglan fram för att anpassa den till körförhållandena (hastighet, kurva) och vädret.