RENAULT LÅNESKYDD

Vårt låneskydd gör ditt billån ännu tryggare.

OM RENAULT LÅNESKYDD

Med Renault Låneskydd kopplat till ditt Renault Billån ger du dig själv och din familj ekonomisk trygghet.

Låneskyddet betalar månadskostnaderna för ditt Renault Billån om du skulle drabbas av hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

Låneskydd ingår i Renault Billån utan kostnad i tre månader. Därefter kan du förlänga försäkringen till en månadspremie om 6,3% av månadsbetalningen på lånet.

Ansök befintlig kund

Läs förköpsinformation

Villkor för låneskydd

VAD OMFATTAR LÅNESKYDDET?


• För den som är löntagare och blir ofrivilligt arbetslös i mer än 30 dagar lämnar Renault Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr.

• Vid hel arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall i mer än 30 dagar lämnar Renault Låneskydd ersättning motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr. Dödsfall och arbetsoförmåga gäller både den som är löntagare och egen företagare.

• Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar lämnar Renault Låneskydd ersättning, till den som är egen företagare, motsvarande månadsbetalningen avseende billånet upp till 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättningen per månad 10 000 kr.

• Vid dödsfall täcker Renault Låneskydd utestående skuld upp till 350 000 kr.

I början av lånets tredje månad kommer du att få ett brev med erbjudande om förlängning. Du får Renault Låneskydd kostnadsfritt i tre månader utan några förpliktelser och väljer själv om du vill förlänga försäkringen efter den kostnadsfria perioden. Om du förlänger betalas premien månadsvis och du kan när som helst säga upp den med omedelbar verkan.