advanced driver assistance systems

Avståndsvarning

Radarn på framsidan av ditt fordon beräknar bromssträckan och varnar dig med en ljud- och ljusvarning om det finns risk för kollision

Backstartsassistans

I en lutning på mer än 3 % aktiveras systemet när du håller bromsen nedtryckt i 2 sekunder

Adaptiv farthållare

Systemet påverkar bromsen eller gasen för att hålla dig på ett säkert avstånd från fordonet framför

Farthållare

Ange en maxfart för fordonet

Fartbegränsare

Det är enkelt att hålla sig inom hastighetsbegränsningen genom att ange maxhastigheten för ditt fordon

Bakre parkeringsassistans

Manövreringen underlättas av radarsensorerna baktill, som med ljud- och ljussignaler varnar dig för eventuella hinder

främre parkeringsassistans

Manövreringen underlättas av radarsensorerna baktill, som med ljud- och ljussignaler varnar dig för eventuella hinder

Sidoparkeringsassistans

Radar underlättar dina manövrer genom att varna dig med en ljud- och ljussignal om det finns hinder på sidan

Backkamera

Den ger dig en bättre vy över vad som finns bakom fordonet när du backar. Du kan använda den automatiska zoomfunktionen eller vyvridning för att anpassa bilden.

bakre varnare för korsande trafik

Att backa ut från en parkeringsplats blir enkelt med Renault Arkana. Dess radar upptäcker och varnar dig när ett fordon som du kanske inte har sett närmar sig.

filbytesvarnare

Med hjälp av en vindrutemonterad kamera bakom backspegeln upptäcker systemet och varnar dig om du av misstag korsar en heldragen eller streckad linje.

Handsfree-parkering

Låt en expert ta hand om knepig parkering, parallellt, i vinkel eller vinkelrätt. Handsfree-parkeringen upptäcker en lämplig plats, fastställer färdbanan och tar sedan över styrningen. Du behåller kontrollen över gas, broms och växling

filhållningsassistans

Systemet korrigerar din körriktning genom att vrida på ratten om du av misstag korsar en heldragen eller streckad körfältsmarkering utan att använda blinkern. Aktiv mellan 70 km/h och 160 km/h.

automatiskt hel-/halvljus

Upplev körkomfort i svagt ljus. En kamera längst upp på vindrutan analyserar ljusflödet och styr automatiskt omkopplingen mellan helljus och halvljus.

dödavinkelvarnare

Systemet aktiveras automatiskt vid hastigheter över 15 km/h och varnar dig visuellt om det finns fordon utanför ditt synfält.

Skyltavläsning

En kamera läser av skyltar med hastighetsbegränsningar och visar dem på instrumentpanelen under hela resan.

trafikskyltsavläsning med hastighetsvarning

Med hjälp av en kamera som är placerad högst upp på vindrutan informerar den dig om hastighetsbegränsningar via openR-skärmen och heads-up-displayen. Den varnar dig också om du överträder hastighetsgränsen.