image

Introduktion till WLTP

Förstå mer om den nya WLTP-standarden.

koncept

Vårt löfte

På Renault strävar vi efter att göra ditt liv bättre och enklare. Vi har i flera decennier arbetat för att erbjuda bilar som ger allt högre effektivitet och orsakar allt mindre föroreningar.

 

Vi strävar efter att minska våra bilars miljöpåverkan. Med vår Z.E.-teknik (Zero Emissions)är vi pionjärer inom området hållbar mobilitet för alla.

 

Bestämmelser förändras och vi spelar en roll i dessa förändringar. Det börjar med att beakta det nya WLTP-testet (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) för personbilar och lätta transportbilar. Med det här nya protokollet får konsumenter tillgång till bränsleförbruknings- och utsläppsuppgifter som speglar den vardagliga användningen av bilen med mycket större exakhet. 

 

Förstå förändringarna i bestämmelserna

Youtube är inaktiverat. Tillåt sociala medier cookies för att se videoinnehållet.Hantera cookies

Förstå förändringarna i bestämmelserna: WLTP och RDE

WLTP trädde i kraft den 1 september 2017 och ersätter gradvis NEDC-protokollet (New European Driving Cycle). Utöver det här nya protokollet så finns det ett till: RDE (Real Driving Emissions). De ger tillgång till förbruknings- och utsläppsresultat som speglar den faktiska vardagliga användningen. Utforska dem.

 

**NEDC, New European Driving Cycle

***RDE, Real Driving Emissions

certifiering

Vad är ett certifieringsprotokoll?

Det är en serie obligatoriska tester som certifierar att alla bilar som är nya på marknaden följer alla bestämmelser. Målet är att kontrollera att alla bilar uppfyller kraven i gällande utsläppsstandarder. Den standard som gäller idag är Euro 6.

 

Testerna utförs i ett laboratorium av ett oberoende organ (till exempel UTAC i Frankrike). De baseras på standardiserade körcykler (sträcka, hastighet, utrustning, temperatur och så vidare) och mäter föroreningar, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för bilar med förbränningsmotorer. Utifrån dessa mätningar går det sedan att jämföra prestanda mellan modeller från olika tillverkare. Idag publiceras dessa uppgifter i broschyrer och på tillverkarnas webbplatser.

WLTP

Från NEDC till WLTP

Före september 2017 var NEDC-laboratorietestet – ett riktmärke sedan 1990-talet – det certifieringsprotokoll som gällde. Det här protokollet blev förlegat eftersom det inte hängde med i fordonsutvecklingen. NEDC ersattes gradvis av WLTP.

 

Vad är skillnaden mellan de två protokollen? Till att börja med har WLTP en längre och mer exakt körcykel än NEDC. Testhastigheterna är högre, temperaturområdet bredare och all bilens utrustning beaktas (se nedan). Kort sagt ger dessa förbättringar resultat som är mycket närmare den vardagliga körningen i verkligheten.   

Se skillnaderna mellan NEDC- och WLTP-testerna nedan.

Egenskaper NEDC WLTP
Cykelns varaktighet (min) 20 30
Avstånd (km) 11 23
Snitthastighet (km/h) 34 47
Maxhastighet (km/h) 120 131
% av stilleståndstid 24 13
Resultat

Testresultaten är långt från verkliga användningsförhållanden

 

Ett resultat är tillgängligt per modell/motor/växellåda

Testresultaten är närmare verkliga användningsförhållanden

 

Ett min- och ett maxresultat per modell/motor/växellåda

Eftersom testerna är närmare verkliga användningsförhållanden kan de visa högre bränsleförbrukning och utsläpp än informationen i broschyren. Den faktiska dagliga förbrukningen påverkas dock inte. Det är helt enkelt en mer exakt spegling av bränsleförbrukning och utsläpp som, enligt WLTP, beaktar den specifika biltypen utöver den valda utrustningen och tillvalen. Dessutom utvärderas mätningen baserat på en rad resultat registrerade under testet (till skillnad från ett enskilt resultat per modell för NEDC-protokollet).

RDE

RDE (Real Driving Emissions)

Även om förhållandena för WLTP-testcyklerna är strängare än dem för NEDC-protokollet, så beaktas ändå inte alla parametrar för en bils verkliga användning, och där kommer RDE-testet (Real Driving Emissions) in i bilden.

 

Det här testet utförs under verkliga körförhållanden och kompletterar WLTP-certifieringen genom att verifiera en bils faktiska utsläppsnivåer.

 

Renaultkoncernen har redan börjat förse sina kunder med resultaten från RDE-utsläppstester för nya bilar registrerade efter maj 2016. Mer information hittar du på grouperenault.com/RDE.

Tider

  • Från september 2017 till september 2018 måste alla bilar som är nya på marknaden (ny modell/motor) certifieras enligt WLTP-testet.
  • Från september 2018 måste alla nya bilar som säljs hos återförsäljare vara WLTP-certifierade.
  • För att göra processen enklare har myndigheterna ombett alla tillverkare att fortsätta kommunicera endast NEDC-resultaten fram till slutet av 2018. Därför måste resultaten för alla WLTP-certifierade bilar konverteras till sina NEDC-motsvarigheter fram till början av 2019. Dessa uppgifter används som underlag för skatteberäkningar i de olika länder som berörs. 
  • Från och med januari 2019 kommer alla publicerade uppgifter endast att vara WLTP-värden.
  • Parallellt med implementeringen av WLTP-certifieringsprotokollet utvecklas steg för steg den utsläppsstandard som bilar måste följa för att minska deras miljöpåverkan. Det kommer att mynna ut i införandet av Euro 6D-standarden i januari 2020.
Innebörd

Vad innebär detta för dig

Notera att varken bilens prestanda eller den faktiska bränsleförbrukningen påverkas oavsett vilket certifieringsprotokoll som används.

 

De uppgifter om koldioxidnivåer och bränsleutsläpp som publiceras av tillverkare kommer självfallet att bli högre, eftersom det nya WLTP-protokollet bättre speglar den vardagliga användningen av bilen.

 

Enkelt uttryckt är WLTP mer exakt än NEDC, men bilens faktiska prestanda eller förbrukning förändras inte.

Våra lösningar

Renault

Underlätta minskad bränsleförbrukning

Vi kommer att fortsätta certifiera våra bilar enligt gällande bestämmelser.

Renault kommer att lansera sina första bilar som är certifierade enligt den här nya proceduren i januari 2018. Och från september 2018 och framåt kommer alla nya Renaultbilar som säljs i nätverken att vara WLTP-certifierade. 

Eftersom vi även vill hjälpa dig att aktivt delta i att minska miljöpåverkan så erbjuder vi en rad smarta och ansvarsfulla lösningar genom vårt Driving ECO2-program.

ECO2

Driving ECO2-programmet

Driving ECO2 syftar till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen genom att optimera bilanvändningen. Driving ECO2 består av en rad funktioner i och utanför bilen:
  • Funktionerna i bilen inkluderar en växlingsindikator, en knapp för effektiv körning, möjlighet att få en färdrapport med ett eco-betyg och, tack vare eco-coachning, tips för effektiv körning i realtid så att du kan optimera bränsleförbrukningen.
  • Funktionerna utanför bilen inkluderar till exempel ett eco-betyg business-to-business och en eco-förarutbildning.

Överträffar marknadens förväntningar och förändringarna i bestämmelserna

Renault följer dessa nya bestämmelser (protokoll och standarder) och fortsätter att vara proaktiva genom att sätta upp ytterligare mål:
  • För att bemöta efterfrågan på dieselmotorer på marknaden kommer vi att anpassa våra dieselmotorer till SCR-teknik för att minska utsläppen i verkliga situationer.
  • Alla nya bensinmotorer kommer att ha partikelfilter, vilket ger såväl bättre prestanda som lägre utsläpp och bränsleförbrukning.
  • 2022 kommer vi att erbjuda åtta nya helelektriska Z.E.-modeller och tolv nya elektrifierade modeller (HEV, P-HEV).

Vår webbplats och dess partners använder cookies för att förbättra din upplevelse på denna webbplats, för att visa dig reklam och personligt och/eller geolokaliserat innehåll och för att låta dig integrera med vårt innehåll via sociala nätverk. Du kan när som helst ändra dina val när genom att gå till avsnittet ”Cookies” på vår webbplats

läs mer