image

Nya benämningar för våra diesel- och bensinmotorer

Här kan du läsa om våra nyaste motorer för våra bensin- och dieseldrivna bilar. Lär dig mer om hur de fungerar och hur man gör för att underhålla dem på bästa sätt.

Blue dCi-dieselmotor

BLUE DCI-DIESELMOTORER

För att minska de förorenande utsläppen har de nya Blue dCi-dieselmotorerna en SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion) som fungerar med AdBlue®. Den här tekniken omvandlar kontinuerligt kväveoxiden (NOx) som släpps ut av dieselmotorer till ofarliga gaser (ånga och kväve).

Tekniken är effektiv i alla situationer och påverkar inte Blue dCi-motorernas prestanda. Användningen av den möjliggör efterlevnad av nya standarder som är strängare och mer krävande.

 

Fördelar

 

AdBlue® är en färglös och ogiftig vattenlösning som består av 32,5 % ren urea och 67,5 % avmineraliserat vatten.

AdBlue® finns på de flesta bensinstationer.

När det är dags att fylla på AdBlue®-tanken visas gradvisa varningar.

En full AdBlue®-tank räcker till cirka 6–8 fulla** bränsletankar.

 

Observera

 

AdBlue® måste användas ren.

Den har en egen tank som är åtkomlig via en yttre lucka som delas med dieseltanken, eller en separat lucka.

Dieseltanken får inte fyllas på med AdBlue® eller vice versa.

Starta inte motorn om något har blivit fel – SCR-systemet kan skadas.

Partikelfilter från Renault

BENSINMOTORER MED PARTIKELFILTER (PÅ FRANSKA: FAP)

För att minska partikelutsläppen har de nya direktinsprutade bensinmotorerna nu ett partikelfilter (FAP) i avgasröret.

Den här tekniken avlägsnar partiklar (FAP) från avgaser genom att fånga dem i en mikroporös vaxkakestruktur och sedan bränna dem genom en automatisk och mycket regelbunden regenereringsprocess.

Dessutom omvandlar en kemisk reaktion kontinuerligt kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och oförbrända kolväten (HC) till koldioxid (CO2) och ofarliga gaser, ånga (H2O) och kväve (N2).

Bensinmotorer som använder den här tekniken kallas TCe FAP.

 

Fördelar

 

Partikelfiltret kräver inte något underhåll.

Det påverkar inte bilens köregenskaper.

Det påverkar inte heller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

(*) Selektiv katalytisk reduktion innebär att ammoniak (NH3) från AdBlue®-lösningen sprutas in i katalysatorn. Detta leder till en kemisk reaktion som omvandlar kväveoxider (NOx) till icke-förorenade gaser (vattenånga och kväve).

 

(**) AdBlue®-förbrukningen varierar beroende på hur bilen används, dess utrustning och körstil. AdBlue®-tankens volym är mellan 15 och 20 liter (varierar beroende på modell).

Renaults certifieringstest

Det nya WLTP-certifieringstestet

Med det nya WLTP-testet får konsumenter tillgång till bränsleförbruknings- och utsläppsuppgifter som speglar den vardagliga bilanvändningen med mycket större exakhet än tidigare. WLTP-testet fasas nu in medan den äldre metodiken NEDC fasas ut.

läs om WLTP

Vår webbplats och dess partners använder cookies för att förbättra din upplevelse på denna webbplats, för att visa dig reklam och personligt och/eller geolokaliserat innehåll och för att låta dig integrera med vårt innehåll via sociala nätverk. Du kan när som helst ändra dina val när genom att gå till avsnittet ”Cookies” på vår webbplats

läs mer