TECKNA RENAULT SERVICEAVTAL

Skicka in en ansökan och få ett avtalsförslag på ditt serviceavtal

Fyll i information om bilen

Ange dina kontaktuppgifter.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att Renault Finance Nordic behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig ett prisförslag med möjlighet att teckna ett nationellt serviceavtal.

Dina personuppgifter behandlas av Renault Finance Nordic (org.nr: 516406–0484) i syfte att ge dig ett prisförslag med möjlighet att teckna ett nationellt serviceavtal och om du har samtyckt till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post. Du har rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, eller att få dem raderade. Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter, utan att ange dina skäl för detta, när det kommer till direktmarknadsföring och ifall dina personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. Rätten att invända mot direkt marknadsföring är absolut. Du kan även begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan be om att få ut en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY). Mer information finns på http://www.imy.se/. För att utöva någon av dessa rättigheter kan du, när din identitet har säkerställts, kontakta oss via e-post på integritet.renaultfinancenordic@mobilize-fs.com via post på Box 7052, 164 07 Kista, Sweden. För mer information, vänligen läs Renault Finance Nordic integritetspolicy .