RÄCKVIDD

hur långt kommer man?

hur långt kommer man?

Räckvidden varierar beroende på en rad faktorer som; väder, väglag, last och körstil. Som en branschstandard för att jämföra räckvidd, förbrukning och utsläpp för bilar och transportbilar används WLTP (World harmonized Light vehicle Test Procedure) sedan 2017.

Räckvidd enligt WLTP:
Nya Renault Master E-Tech 100% electric – upp till 460 km
Renault Kangoo E-Tech 100% electric – upp till 300 km
Renault Trafic E-Tech 100% electric – upp till 294 km

Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden kan vara både längre och kortare än WLTP beroende på ovan nämnda faktorer. Drar du exempelvis ett tungt släp, eller om det är riktigt kallt vinterväder kan räckvidden i vissa fall halveras, medan den samtidigt kan bli längre vid körning i till exempel stadstrafik under gynnsamma temperaturer. Därför är det viktigt att tänka igenom olika scenarion och hur bilarna används. Generellt överskattar många hur långt de kör per dag, men samtidigt finns det också verksamheter där el inte är ett alternativ ännu.

laddning en viktig faktor

Hur mycket räckvidd olika typer av laddning ger, och på vilken tid, behöver också tas med i beräkningen. För att göra det lätt har vi skapat en sida för samtliga våra modeller där du kan se vad olika alternativ ger för räckvidd och på vilken tid.

hur påverkar yttertemperaturen och andra faktorer räckvidden? 

Yttertemperaturen påverkar din bils räckvidd, speciellt vid lägre temperaturer, då både motor- och värmesystem behöver kraft från batteriet.  Men även sommartid finns det en del som påverkar. Att hålla hytten sval och skön är inte bara en fråga om komfort, utan också om säkerhet. Luftkonditioneringen behöver precis som värmesystemet kraft från batteriet.

Det här är våra råd för att optimera räckvidden: 


Vintertid

Parkera bilen inomhus i ett uppvärmt utrymme. 

Aktivera förvärmning av hytten via appen My Renault. Då behöver inte kraften för att värma upp hytten tas från batteriet.

Sommartid

Parkera i skuggan eller i ett skyddat läge så inte solen värmer upp kupén.

Sätt på klimatanläggningen för att kyla ner hytten via appen My Renault medan bilen är inkopplad till en laddare. Då behöver du inte belasta batteriet med den uppgiften när du åker i väg.


Alltid

Kontrollera däckens lufttryck, för lågt tryck ökar förbrukningen.

Kom ihåg att eventuellt kompensera med ökat tryck vid högre last.