upplev tystnaden

En E-Tech-bil är tystare under färd, vilket gynnar både förare och omgivning. I hastigheter under 30 km/h ger bilen ifrån sig ett behagligt ljud för att uppmärksamma fotgängare, som sedan försvinner när hastigheten ökar.

Läs mer om vi påverkas av bullernivåer här.

så påverkas vi av höga bullernivåer

Bullret i våra städer utgör en osynlig hälsofara som vi oftast ignorerar. Men en förändring är på väg, och den kommer att göra livet tystare och mer hälsosamt för många. Miljözon 3 innebär en spännande framtid där ljudet av en ny generation elbilar kommer att forma vår vardag och erbjuda särskilda fördelar för företagare som är beroende av transportbilar.

buller leder till ohälsa

I flera år har forskning från Folkhälsomyndigheten visat att bullerexponering kan leda till en ökad risk för sjukdomar som högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Långvarig exponering kan också leda till ökad stress, vilket i sin tur påverkar koncentration, inlärning och sömn. Problem som ökar mest bland yngre är: svårt att somna, utföra skolarbete och förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol i saliven. Och enbart vägtrafikbuller leder till hundratals för tidiga dödsfall per år i Sverige, enligt Trafikverkets undersökningar. 

miljözoner införs i städerna

Stockholm, Malmö och Göteborg går i spetsen för att bekämpa detta problem, där Stockholm tar ledningen genom att införa miljözon 3 i slutet av december 2024. Elbilar är kända för att vara betydligt tystare än sina bensin- eller dieseldrivna motsvarigheter. Genom att omvandla elektricitet till kraft minimerar elbilar bullret som traditionella förbränningsmotorer genererar.

"Elektrifiering av fordon bidrar till lägre bullernivåer i stan där hastigheterna är låga. Skillnaden blir som påtagligast vid korsningar och huvudgator med flertalet trafikljus på rad", säger Deniz Hadzalic, civilingenjör och akustiker på Delta Akustik.

Bild på Deniz Hadzalic

ljudet tränger in i våra hem

Bullernivån är ett problem i storstäder då många bilar och tunga fordon ständigt passerar genom staden. Det lågfrekventa ljudet tränger sig lätt in i våra hem och påverkar oss negativt.

"En ökad användning av elbilar är en viktig del av lösningen" enligt Kristoffer Svensson, VD på Champion Health Nordic. "Genom incitament som subventioner, skatteförmåner och utbyggnad av laddningsinfrastruktur kan fler överväga att övergå till elbilar. Dessutom blir elbilar alltmer tillgängliga och prisvärda. I takt med att städerna växer och blir mer tätbefolkade, är det nödvändigt att omforma stadsplaneringen för att minimera buller. Detta kan uppnås genom att främja kollektivtrafik, cykling och gångtrafik, samt genom att skapa bättre infrastruktur för dessa transportalternativ. Samtidigt bör städer satsa på att skapa tysta zoner och använda ljudreducerande material i stadsbyggnaderna", säger Kristoffer Svensson.

Bild på Kristoffer Svensson

Fördelarna när bullret minskar gynnar inte bara för de boende i städerna, utan även förarna som tillbringar hela dagar i sina fordon och människor som arbetar i trafikerade områden.

"På arbetsplatser minskar buller produktiviteten och ökar risken för misstag. Att erbjuda elbilar som förmån kan göra företaget mer attraktivt för potentiella anställda och hjälpa till att behålla befintlig arbetskraft. Människor söker sig till arbetsgivare som bryr sig om deras hälsa och välbefinnande", säger Kristoffer Svensson.

fördelen med eldrivna transportbilar

Transportfordon, inklusive budbilar, utgör en betydande del av det dagliga stadslivet. Dessa fordon måste kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet och samtidigt få rätt förutsättningar för att lyckas möta stadens logistikbehov. Elbilar är tysta och effektiva, vilket gör dem till det perfekta valet för budbilar och andra transportfordon.

"Vi på Renault är stolta över att kunna erbjuda eldrift till samtliga transportbilsstorlekar som vi säljer", säger Christian Malmgren som är varumärkeschef för Renault transportbilar i Sverige. "De är precis lika effektiva och praktiska som våra modeller med förbränningsmotorer, samtidigt som de är tystare både inne i och utanför bilen."

Bild på Christian Malmgren

här kan du läsa mer om Renaults eldrivna transportbilar:

fakta Miljözon klass 3 - det här gäller

I miljözon klass 3 är det tillåtet att köra elbil och gasbil. För tung trafik tillåts även utsläppssnåla gashybrider. En rad grupper och fordon är undantagna från miljökraven. Det gäller bland annat polis, ambulans och räddningstjänst. Även färdtjänst och fordon som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har dispens.

Möjligheten att stänga ute vissa fordon genom att skapa miljözoner infördes år 2020. Miljözon klass 3 har de allra hårdaste kraven. Miljözonen i Stockholms innerstad blir den första klass 3:an i landet.

 

Källa: Stockholms stad