Vad är det viktigaste för en småföretagare när det kommer till att välja tjänstebilar?

Enligt vår erfarenhet agerar ofta just småföretagaren mycket likt en privatperson; både hjärtat och hjärnan påverkar köpet. Kostnaden är en del, där leasingkostnad per månad och underhållskostnader är en viktig parameter, men även faktorer som hur mycket utrustning som följer med bilen, har bilen en attraktiv design, och vad bilmärket sänder för signaler till kunder påverkar valet.  Även miljön är en aspekt, där vi kan se att det för vissa företag är viktigt att släppa ut så lite som möjligt, och fler och fler efterfrågar miljöbilar men även rena elbilar. Ett område som Renault satsar hårt på.

Vad är den stora skillnad mellan ett litet företag och ett stort företag när det kommer till att införskaffa tjänstebilar?

Den stora skillnad mellan ett litet företag och ett stort företag när det kommer till att införskaffa tjänstebilar är  att stora företag med stora vagnparker är generellt väldigt mycket mer kostnadsorienterade än de mindre företagen. Detta har inte så mycket att göra med att mindre företag har sämre koll, utan helt enkelt att små kostnader på många bilar snabbt blir stora kostnader.