INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY                                                                                                                                    

Information om skydd av personuppgifter.

RN Nordic AB ( RNN) 556713-6543 övervakar ständigt efterlevnaden av bestämmelser om skydd av personuppgifter (nedan ”personuppgifter”) och placerar dem i hjärtat av dess etik, som beskrivs i gruppolicyn för personuppgifter som finns tillgänglig på RNN Gruppens webbplats.

RN Nordic AB anser att skyddet av personuppgifter är avgörande för att skapa ett förtroende för våra kunder. Därav kommer RN Nordic AB att säkerställa omfattande insyn i personuppgiftshanteringen som vi utför på de personuppgifter som våra kunder tillhandahåller eller som vi samlar in genom de olika kontakter som våra kunder har med oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att förse dig med detaljerad information om villkoren för behandling av dina personuppgifter av RNN  gruppen, samt rättigheter och tillgängliga alternativ i denna kontext.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas av återförsäljare. Det är emellertid inte en uttömmande beskrivning av hur personuppgifter behandlas av återförsäljarna. Detta innebär således att återförsäljarna kan samla in ytterligare personuppgifter eller behandla uppgifterna för andra ändamål, såtillvida det är inom ramen för deras verksamhet.

För fullständig information om hur personuppgifter behandlas, kontakta respektive återförsäljare.


1. VEM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

RN Nordic AB är en privat importör och distributör av varumärkena:

-    Renault, Dacia, Alpine och reservdelar samt relaterade tjänster i Danmark och Sverige

-    Producent och leverantör av bilarna är Renault-gruppen. Renault-gruppen  (Renault) är sammansatt av olika juridiska personer i Frankrike och utomlands, ansvariga för tillverkning och distribution av fordon och delar och försäljning av tillhörande tjänster såsom anslutna tjänster, underhåll, garanti och finansiering. Renault SAS i Frankrike är Renault-gruppens moderbolag och juridiska huvudansvarige som ligger på 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt.

-    Renault-gruppen i Sverige är representerad via RN Nordic AB, Esbogatan 12, Box 1021, 164 21 KISTA, SVERIGE. RN Nordics dataskyddsombud (DPO) kan kontaktas via brev till ovanstående adress eller via e-mail tillprivacy.nordic@rnnordic.com

RN Nordic AB stödjer sig också på ett nätverk av auktoriserade återförsäljare och verkstäder för att sälja fordon av sina varumärken samt tillhörande produkter och tjänster. Att återförsäljarna följer regler om skydd av personuppgifter är ett krav från Renault. En auktoriserade återförsäljare och Renault är två separata företag, detta innebär att Renault i regel inte blir ansvariga i det fall återförsäljare inte efterföljer lagstiftningen. Om du har frågor beträffande hur din lokala återförsäljare eller verkstad behandlar dina personuppgifter, kontakta återförsäljaren eller verkstaden direkt. En lista över auktoriserade återförsäljare och serviceverkstäder samt deras kontaktuppgifter finns på våran hemsida www.renault.se 

RN Nordic AB  och / eller dess nätverk av återförsäljare kan komma att samla in och behandla personuppgifter om dig. Deras ansvar för behandling av dina personuppgifter varierar beroende på RNN eller RNN Gruppen eller Renault eller återförsäljare som du delar dina personuppgifter med och beroende på deras roll i de olika tjänsterna eller produkterna som tillhandahålls. I detta dokument avser ”vi” eller  RN Nordic AB eller RNN Gruppen  (ej återförsäljare).

Beroende på ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, behandlas dina personuppgifter ibland i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga av RN Nordic AB tillsammans med medlemmar i Renaults nätverk av återförsäljare och verkstäder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Observera att respektive återförsäljare är ansvariga för de personuppgifter som behandlas av återförsäljaren inom ramen för deras verksamhet, oavsett om Renault överfört uppgifterna eller om kunden har lämnat uppgifterna till återförsäljaren gällande kundens önskemål om service eller försäljning.

I vissa fall kan Renault-gruppen och RN Nordic AB behandla dina personuppgifter som oberoende dataskyddsansvariga.

Renault SAS' dataskyddsombud (DPO) kan nås genom att kontakta Renault SAS, Direction juridique - Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

"Personuppgifter" är all information som kan användas för att identifiera dig, antingen direkt (t.ex. ditt namn) eller indirekt (t.ex. med hjälp av ett unikt kundnummer).

Generellt åtar vi oss att endast samla in de personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in beror på vår interaktion med dig och kan innehålla information om:

- Din identitet och kontaktinformation (personnummer, efternamn, förnamn, postadress, email adress, telefon, etc.)

-Uppgifter relaterade till din personliga och / eller professionella situation (familjesituation etc.),

-Din betalnings- och transaktionsinformation (typ av betalning, rabatt, etc.),

-Uppgifter relaterade till vår kundrelation, särskilt våra kontakter och avtal (orderhistorik, eftermarknad, serviceavtal, tävlingar, kontakt med vår kundtjänst etc.),

-Uppgifter om ditt fordon (märke, modell, registrering, VIN-nummer, etc.)

-Dina lokaliseringsuppgifter (ditt samtycke samlas in när det krävs av reglerna).

-Uppgifter relaterade till användningen av fordonet (körsträcka, resa, användning av multimedia etc.) och eventuellt dess batteri (laddningsnivå, etc.).

Om du har ett anslutet fordon, uppgifter som möjliggör kontroll av fordonet och eventuellt dess batteri (låsning / upplåsning, förkonditionering, laddning av batteriet, etc.), relaterat till körläge (användning av kontrollerna, acceleration, bromsning, etc.) eller tillhandahållande av anslutna tjänster eller applikationer ombord

-Uppgifter som är nödvändiga för att genomföra lojalitet, prospekt, studier och undersökningar (tex dina fordonspreferenser),

-Uppgifter som rör dina digitala profiler (online konton),

-Uppgifter om användningen av våra webbplatser och mobilapplikationer, liksom vår kommunikation (antal besök, besökta sidor, öppnande meddelanden etc.)

Således anges de uppgifter som är nödvändiga för att svara på din begäran eller för att uppfylla behoven av avtalet eller juridisk skyldighet i insamlingsformuläret (särskilt av asterisker). Om du inte vill lämna obligatoriska uppgifter kanske vi inte kan behandla din begäran eller förse dig med de relevanta tjänsterna. Den övriga informationen är avsedd för att lära känna dig bättre, särskilt för att skicka personlig reklam. Denna information är därför valfri.

Vi rekommenderar dig att skriftligen hålla oss regelbundet informerade om ändringar i dina personuppgifter.

De produkter och tjänster som vi erbjuder är främst för vuxna. Därför utför vi inte någon specifik behandling av minderåriga.


3. VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kommer att förklara i vilket sammanhang dina uppgifter samlas in, i vilket syfte vi behandlar dem och under vilken tid vi lagrar dem.

3.1 INSAMLINGENS SAMMANHANG

Vi samlar in personuppgifter om dig särskilt när:

Du besöker en av våra webbplatser, som kan använda cookies eller andra spårare

Du kontaktar oss via ett formulär online, e-post, telefon, chatt, besök hos en återförsäljare eller på något annat sätt,

Du deltar i en tävling eller ett evenemang, eller prenumererar på ett av våra nyhetsbrev,

Du köper ett fordon eller en tjänst (underhåll, reparation, garanti, anslutna tjänster),

Du använder ett anslutet fordon,

Du svarar på en av våra studier eller nöjdhetsundersökningar

Du skapar ett användarkonto för att komma åt våra tjänster från din dator eller smartphone, 

Du interagerar med oss på sociala medier, särskilt via knapparna "Gilla", "Dela" eller "Twitter" på Facebook, Instagram och Twitter på Renault-sidorna, vilket kan leda till insamling och utbyte av personuppgifter mellan sociala nätverk och oss. 

Vi samlar även in uppgifter från Tranportstyrelsens Vägtrafikregister:

Ditt förnamn, efternamn, adress, reklamspärr, samt VIN nr. och registreringsnummer inhämtas från Tranportstyrelsens Vägtrafikregister för behandling av garantiåtagande, produktinformation, produkt återkallelse samt direkt reklam via brev. Mer information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter och hur ni kan kontakta deras Dataskyddsombud finns på följande länk:

www.transportstyrelsen.se/personuppgifter

Vi kan också få information om dig genom andra företag i vår grupp eller partners, auktoriserade återförsäljare, verkstäder och från andra utomstående affärspartners (t.ex. företag som tillhandahåller adressregister) med ditt samtycke eller när det krävs enligt lag.

Vi har ingått ett samarbetsavtal med våra återförsäljare där vi delar uppgifter med återförsäljaren för att bland annat kunna förbättra produkter och tjänster, stärka kundupplevelsen, marknadsföra tjänster och produkter och för att säkerställa kvalitet i verksamheten. Detta innebär att vi och återförsäljaren är gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa behandlingar. Den lagliga grunden för behandlingen i dessa fall är berättigade intressen av att kunna marknadsföra sig, säkerställa kundnöjdhet samt hantera garantianspråk.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret föreligger mellan Renault och återförsäljaren vid personuppgiftsbehandling för följande ändamål:

-behandling av ditt namn, kontaktuppgifter, fordonsuppgifter, information om verkstadsbesök och preferens av återförsäljare för att göra informations- och marknadsföringsutskick samt för statistik inom ramen för Renaults lojalitetsprogram.

-behandling av ditt namn och kontaktuppgifter för kundundersökningar som genomförs av Renault.

-behandling av ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter i arbetsorder samt information om verkstadsbesök för att fördela inbördes ansvar vid garantireparationer.

 

3.2 SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för vår relation, och i linje med det sammanhang där dina personuppgifter samlas in, kan vi använda dina uppgifter för att:

A - Hantera våra inledande kontakter

B - Hantera vår kommersiella relation

C - Hantera tjänster som tillhandahålls av ditt anslutna fordon och ombord applikationer

D - Genomföra studier och analyser

E – Hantera vår marknadsföring 

 

3.2 A HANTERA VÅRA INLEDANDE KONTAKTER

A – Inledande kontakter

Syfte

Rättslig grund

Följa upp besök på våra webbplatser eller mobilapplikationer och hantering av deras drift och säkerhet

Denna behandling baseras på ditt samtycke till cookies som lagras / läses på din enhet (se vår cookiepolicy) , och för vårt legitima intresse (att förse dig med säkra webbplatser och applikationer) jfr. artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Begäran om information, beräkningar / offert, provkörningar (och eventuellt återkrav av böter relaterade till provkörning) etc

Denna behandling är motiverad av förhållandet innan ett avtal ingås som följer av din begäran eller våra juridiska skyldigheter (samarbete med myndigheterna för indrivning av böter), jfr. artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Navigering och interaktion med vår Facebook-fansida

Denna behandling motiveras av det avtalsförhållande du har som Facebook-användare. jfr. artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR). I detta sammanhang är Renault Nordic AB och Facebook gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Vi vill uppmärksamma att Facebook utför aktivitets- och statistikrapportering i anonymiserad form från besök på “fansidan” i syfte att hantera marknadsföringen av Renaults verksamhet, och kan också använda dem för att förbättra Facebooks reklamsystem. Du kan få mer information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter genom att läsa deras integritetspolicy som finns på: https://sv-se.facebook.com/about/privacy

 

 

B – Hantera vår kommersiella relation

Syfte

Rättslig grund

Hantering av din fordonsorder (inklusive spårning från tillverkning till leverans), registreringsförfrågan, dokumentorder relaterat till ditt fordon, kontrakt (underhåll, utökad garanti, anslutna tjänster), reparationer, garanti (inklusive dina förfrågningar om support), vägassistans, etc.

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Hantering av dina användarkonton och autentisering

Denna behandling baseras på ditt samtycke.

Se artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

Hanteringen av ditt deltagande i forum, grupper

Denna behandling baseras på ditt samtycke.

Se artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Hantera dina klagomål

Denna behandling är baserad på våra legitima intressen (förebyggande av rättsliga åtgärder).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

Svara på dina eventuella förfrågningar om att utöva dina rättigheter gällande personuppgifter (se avsnittet "dina rättigheter")

Denna behandling baseras på våra juridiska skyldigheter och kan innebära att vi kontrollerar din identitet. Se artikel 6, st. 1, p. c, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

Hantera våra nöjdhetsundersökningar, hantera och svara på dina åsikter för att förbättra kundnöjdheten och våra produkter och tjänster

Denna behandling baseras på vårt legitima intresse (att förbättra våra produkter och tjänster).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR)

Hantering av vår samordnade prospekt/kunddatabas

Denna behandling baseras på vårt legitima intresse (en uppdaterad och samordnad översikt av uppgifterna)
Se artikel 6, st. 1, p. a - c och f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Hantering av din fordonsrelation, särskilt de olika åtgärder som utförs på ditt fordon

 

Denna behandling baseras på vårt legitima intresse (gällande kvaliteten på våra produkter).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Fordon återkallas på grund av ett kvalitetsproblem

 

Denna behandling baseras på våra juridiska skyldigheter (regler om defekta produkter) och på våra legitima intresse (för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.
Se artikel 6, st. 1, p. c och f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

När du är i kontakt med vår kundtjänst är vårt mål att uppfylla dina önskemål. För att förbättra kvaliteten på våra tjänster och för att utbilda och utvärdera våra anställda kan dina samtal spelas in. Du kan dock motsätta dig att samtalet spelas in när som helst och utan anledning.’¨

C – Hantera tjänster som tillhandahålls av ditt anslutna fordon och ombord applikationer

Syfte

Rättslig grund

Säkerställa din säkerhet på vägen (t.ex. nödsamtal, kollisionsriskvarning, körfältavkänning, hastighetsbegränsare och automatisk nödbromsning)

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal du ingått med oss eller våra juridiska skyldigheter. Se artikel 6, st. 1, p. b och c, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Tillhandahålla och hantera dina kommersiella applikationer (riktad reklam, fördelning, personlig försäkring)

Denna behandling motiveras av ditt samtycke eller våra berättigade intressen (förse dig med relevant innehåll) eller genom fullgörandet av det avtal du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. a og f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Säkerställa cybersäkerheten för systemen

 

Denna behandling är motiverad av vårt legitima intresse (att förse dig med säkra system).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Aktivera dina anslutna tjänster och ombord applikationer, hantera dina konton och tillhörande avtal

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Motverka stöld (anmäla stöld, spåra stulna fordon)

 

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, stk. 1, litra b, i EU Forordning 2016/679 (GDPR).

Förse dig med anslutna tjänster och applikationer för körassistans ombord (förvarningsmeddelande, ekokörning, parkeringsassistans)

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Forordning 2016/679 (GDPR).

Fjärrkontroll (fordons och instrumentbrädestyrning)

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Förse dig med anslutna tjänster och navigationsapplikationer ombord

Denna behandling baseras på ditt samtycke.

Se artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Hantera och tillhandahålla tjänster relaterade till ditt batteri och anslutna tjänster samt tillhörande applikationer ombord

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Förse dig med diagnostik-, service- och underhållstjänster för dina fordon, system och kartor (varningar relaterade till fordonsdrift, påminnelse om datum för teknisk kontroll, programuppdateringar som utförs på distans, proaktivt underhåll, förutsägbart underhåll etc.)

Denna behandling är motiverad av att uppfylla det avtal som du har ingått med oss.

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

Vissa anslutna tjänster eller ombord applikationer som du har prenumererat på använder tjänster som erbjuds av Google för att ge dig information om kartor eller intressanta platser i ditt fordon eller på din smartphone. Du kan få mer information om hur Google behandlar dina personuppgifter genom att ta del av Googles integritetspolicy.

När vi skickar meddelanden på skärmen på ditt fordon är vårt mål att informera dig om när ett av dina servicekontrakt har upphört och att erbjuda dig att förnya det.

Vissa anslutna tjänster och inbyggda applikationer kan kräva bearbetning av din platsinformation. Ditt samtycke begärs innan uppgifterna behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avbryta behandlingen.

För vissa elfordon kommer du att bli ombedd att ange ditt mobilnummer när du ansluter telefonen till ditt fordon för att kunna skicka meddelanden om batteriets laddningsstatus. Du kan hantera villkoren för mottagande av meddelanden och välja att inte ta emot dem under fliken "Mina meddelanden".

Information om aktivering av dina tjänster, delning av dina uppgifter och deras avstängning finns här https://se.e-guide.renault.com/sve/easy-link/

Vi är fast beslutna att respektera din integritet, men vi påminner dig om att det är ditt ansvar att informera andra användare eller köparen av fordonet om villkoren för behandling av deras personliga uppgifter av Renault.

D  Studier och analyser

Studier och analyser genomförs för att mäta vårt arbete, utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster och nivån på kundnöjdhet och att kontinuerligt förbättra dem.

Syfte

Rättslig grund

Inbjudan att svara på enkäter inom ramen för utveckling av nya produkter och tjänster och att mäta vår varumärkesimage,

Denna behandling baseras på ditt samtycke.

Se artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Utföra analyser för att mäta vår kommersiella prestation, särskilt effektiviteten i vår marknadsföringsverksamhet

Denna behandling baseras på våra legitima intressen (för att mäta resultatet av vår verksamhet).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Undersökning och utveckling av våra produkter och tjänster

Denna behandling baseras på våra legitima intressen (för att förbättra våra produkter och tjänster).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Säkerställa kvaliteten på våra fordon, delar och tjänster, särskilt genom studier av olycksfall och hållbarhet

Denna behandling baseras på våra legitima intressen (för att förbättra våra produkter och tjänster).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Göra analyser för att förbättra kundnöjdheten

Denna behandling baseras på våra legitima intressen (för att förbättra våra produkter och tjänster).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

E – Hantering av vår marknadsföring

Syfte

Rättslig grund

Skicka reklamkampanjer (digitala eller på annat sätt) och nyhetsbrev,

Denna behandling baseras på ditt samtycke och / eller våra legitima intressen (förse dig med relevant information).

Se artikel 6, st. 1, p. a och f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Spel och tävlingar, evenemang och sponsring,

Denna behandling baseras på avtalet (godkännande av reglerna).

Se artikel 6, st. 1, p. b, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Inriktning på online annonsering, anpassning av innehåll,

Denna behandling baseras på ditt samtycke till att cookies lagras / läses på din enhet (se vår cookiepolicy)

Se artikel 6, st. 1, p. a, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

Avancerad analys för marknadsanpassning (profilering) och förbättrad kunskap om våra kunder och vår marknad

Denna behandling baseras på våra legitima intressen (för att lära känna våra kunders och potentiella kunders beteende och / eller förse dig med relevant innehåll).

Se artikel 6, st. 1, p. f, i EU Förordning 2016/679 (GDPR).

 

Vi analyserar personuppgifterna från våra kunder och prospekt, både de uppgifter de har gett oss direkt (inklusive uppgifter relaterade till att surfa på våra webbplatser och användningen av våra mobilapplikationer, med förbehåll för samtycke) och uppgifter från tredje part (med förbehåll för samtycke när det krävs), för att skapa algoritmer som gör det möjligt för oss att bedöma och / eller förutsäga deras potentiella intressen och preferenser för våra produkter och tjänster (med hjälp av poäng och segmentering).

Dessa analyser är avsedda för att förse dig med personligt innehåll, såsom specifika erbjudanden via e-post, innehåll på våra webbplatser eller tredjepartswebbplatser etc. Till exempel kan denna behandling få oss att skicka erbjudanden som gäller bilsegment som kan vara av intresse för dig. Detta gör det också möjligt för oss att inte skicka reklamerbjudanden till dig om vi förstår att de inte kommer att vara av intresse för dig.

Användningen av sådana verktyg definieras i reglerna som profilering. Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse att förstå våra kunders och prospekts preferenser för att förse dem med innehåll som uppfyller deras behov eller önskemål. Vi har vägt respektive intressen och har infört åtgärder för att säkerställa att dina grundläggande rättigheter och friheter inte kränks.

Du kan få mer information om detta på begäran. Om du inte vill att vi ska skicka erbjudanden baserat på profilering kan du invända mot dem genom att hänvisa till avsnittet "Hur utövar jag dem?".


3.3 LAGRINGSTIDER FÖR DINA UPPGIFTER

I enlighet med reglerna har vi åtagit oss att spara dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå det eftersträvade målet, att uppfylla dina behov eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vid bestämmande av denna lagringsperiod tar vi särskilt hänsyn till följande:

Längden på ditt avtal,

Den tid som krävs för att behandla din begäran eller klagomål,

Hur länge ditt användarkonto har varit öppet, om det inte har varit inaktivt i 3 år

Ditt intresse för våra varumärken,

Behovet av att hålla ett register över dina kontakter med oss, för att effektivt hantera vår affärsrelation. Denna period kommer att variera beroende på om du har köpt ett fordon eller en tjänst så som reparation, eller om du bara har samarbetat med oss utan att ingå avtal med oss,

Våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter (detta är särskilt fallet för tekniska uppgifter om våra fordon).

När vi inte längre behöver använda dina personuppgifter raderas de från våra system och register eller görs anonyma så att vi inte längre kan identifiera dig. Det kan dock vara nödvändigt att arkivera en del av dina personuppgifter för att kunna svara på rättsliga förfaranden i den utsträckning som är tillåtet enligt lag.

 

4. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Inom RNN och Renault gruppen ser vi till att endast personer som är behörigt bemyndigade med avseende på deras funktioner och uppdrag att behandla dina personuppgifter har behörighet att göra det.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Renault SAS. Vi kan också dela dina uppgifter med andra företag inom Renault-koncernen såsom Renault Mobility as an Industry (Renault MAI), som ansvarar för mobilitetstjänster (till exempel bil delning), eller dotterbolag som erbjuder finansiella tjänster, såsom Renault Finance Nordic, bankfilial till RCI Banque SA Frankrike, med förbehåll för ditt samtycke när det krävs enligt reglerna. Dessa enheter kan agera som personuppgiftsansvarig, i enlighet med deras personuppgiftspolicy eller som personuppgiftsbiträde, för att utföra uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem.

För att bearbeta hela eller delar av dina personliga uppgifter uppmanar vi tillförlitliga tredjepartsleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde i enlighet med våra instruktioner och enbart för vår räkning, inklusive:

 

Hosting, drift eller underhåll av våra databaser, webbplatser och mobilapplikationer,

Tillhandahållande av autentiseringstjänster

Hantering av kundrelationer (kundservice, kommunikationsverktyg etc.)

Tillhandahållande av tjänster relaterade till vår marknadsföring, inklusive utskick av kommersiella erbjudanden,

Anordnande av tävlingar och evenemang,

Utförande av studier och undersökningar.

 

För all delning av personuppgifter säkerställer vi att vi bara arbetar med pålitliga företag och säkerställer dessa relationer (kontrakt, revisioner, garantier och säkerhetstester, etc.).

I vissa fall kan vi dela några av dina personuppgifter med samarbetspartners som kommer att använda dem för sina egna ändamål. I sådant fall ska dessa samarbetspartners agera som personuppgiftsansvarig och deras policy för behandling av personuppgifter ska tillämpas på de uppgifter som delas. Vi ser till att inhämta ditt samtycke till denna delning när reglerna kräver det, eller för att du ska kunna motsätta dig det.

Vi kan också erbjuda dig möjlighet att använda dina inloggningsuppgifter för sociala medier. Observera att du i detta fall delar din profilinformation med oss. De delade personuppgifterna beror på konfigurationen av den sociala nätverksplattformen. Observera att dessa sociala medier tillämpar sin egen integritetspolicy.

Slutligen kan vi bli skyldiga att dela dina personuppgifter till tredje part för att uppfylla en juridisk skyldighet (till exempel att få tillbaka en trafikbot efter en provkörning) eller ett administrativt eller rättsligt beslut.

Vi delar dina uppgifter med den återförsäljare du väljer, men endast i de fall du ber om en provkörning eller ett affärsförslag.

Om du besöker en av Renaults återförsäljare kan du bli tillfrågad om vi får spara dina personuppgifter för att skicka information till dig som funderar på att bli Renaultkund.

 

5. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

5.1  Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt reglerna om skydd av personuppgifter:

  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, under förutsättning att du har skäl som är kopplade till din specifika situation, och rätten att begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter i vissa fall enligt reglerna.
  • Rätt att motsätta sig kommersiell prospektering: du kan när som helst be om att inte längre motta information relaterad till våra erbjudanden, nyheter och evenemang. Denna rätt kan utövas via länken för att avsluta prenumerationen i varje e-postmarknadsföring. Du kan också göra invändningar mot profilering.
  • Rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för de syften för vilka vi har samlat in ditt samtycke.
  • Rätt till information: du har rätt att få tydlig, öppen och förståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter. Denna policy är ett exempel på detta.
  • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter (inklusive de uppgifter som används, för vilka ändamål etc.) och få en kopia av dessa.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att korrigera dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga, trots våra ansträngningar för att hålla dem uppdaterade, vilket gör att vi kan uppfylla vår skyldighet att ha uppdaterade uppgifter om dig.
  • En rätt till dataportabilitet för dina data, det vill säga under vissa förhållanden, rätten att ta emot de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat datorformat som vanligtvis används, och att de överförs till en tredje part om detta är tekniskt möjligt.
  • Rätt till radering (eller rätten att bli glömd): du har rätt att få dina uppgifter borttagna eller raderade. Denna rätt kan vara begränsad mot bakgrund av våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter (pågående kontrakt) (förebyggande av rättsliga åtgärder i synnerhet).
  • Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss innan du gör en anmälan, så att vi kan försöka lösa problemet tillsammans.

5.2 Hur utövar jag dem?

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och hantera dina marknadsföringsinställningar direkt genom ditt användarkonto (MyRenault, MyDacia, etc.).

För att utöva någon av dina rättigheter kan du när som helst skicka din begäran till oss via https://www.renault.se/upptack/kontakt eller via e-post privacy.nordic@rnnordic.com eller med post till Renault Nordic AB, Dataskyddsombud, Box 1028, 164 21, Kista, Sverige. Vi kan begära viss information eller dokument (identitetsdokument, fordonsregistreringsdokument) när vi inte kan identifiera dig eller identifiera dina fordonsuppgifter.


6. HUR ÄR DINA PERSONLIGA UPPGIFTER SKYDDADE?

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar. Vi placerar och kräver av våra personuppgiftsbiträden och partners lämpliga datasäkerhets- och dataskyddsåtgärder i linje med den senaste tekniken.

När behandling av personuppgifter innebär överföring av data säkerställer vi att denna överföring utförs under lämpliga förhållanden och säkerställer tillräcklig nivå av skydd, säkerhet och sekretess.

När du skapar ett digitalt konto är det obligatoriskt att ange ett lösenord som uppfyller våra säkerhetsstandarder och är en del av vår integritetspolicy. Det är ditt ansvar att hålla det hemligt.

När det är möjligt behandlas dina uppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men eftersom vissa av våra leverantörer eller deras personuppgiftsbiträden är belägna i länder utanför EES, kan dina personuppgifter behandlas i dessa länder. Vissa av dessa länder kan ha andra regler för personuppgifter från den Europeiska unionen. I sådant fall (i) ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att se till att denna överföring utförs i enlighet med gällande förordningar och (ii) vi har infört skyddsåtgärder som garanterar en tillräcklig skyddsnivå för din integritet och grundläggande rättigheter (särskilt genom att använda Europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler). Genom att skicka en enkel begäran till adressen som anges i "Vad har du för rättigheter?" avsnittet, kan vi ge dig mer information om sådana överföringar (särskilt Europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler).

 

7. ÄNDRINGAR I INFORMATIONEN

Vi kan ändra denna information då och då. Vi kommer att informera dig och / eller söka ditt samtycke när det är anses nödvändigt eller när det krävs. Vi rekommenderar därför att du läser denna policy varje gång du besöker vår webbplats för att granska den senaste versionen.


Version X, offentliggjort 1. Maj 2022. Denna nya version är uppdaterad som ett resultat av att RN Nordic status ändrats till privat importör.

Denna nya version ger en större översyn av den tidigare versionen. Det är mer tillgängligt och mer omfattande. Här kan du hitta alla villkor för behandlingen av dina personuppgifter (särskilt den fullständiga listan över våra syften). Behandlingen av dina personuppgifter för anslutna tjänster och ombord applikationer ingår nu i denna policy. Vi ger dig ny information om profilering. Denna version ger också mer öppenhet om mottagarna av dina personuppgifter, inom eller utanför vår grupp