KLIMATBONUSBILAR

Med en klimatbonusbil tar du ansvar för din energiförbrukning och utsläpp. Sverige fick en ny fordonsskatt 1 april 2021 som ger klimatbonus till bilar med låga utsläpp.

RENAULTS KLIMATBONUSBILAR

Renaults elbilar räknas som klimatbonusbilar och är berättigade upp till 50.000 kr, från Transportstyrelsen enligt det nya Bonus-malus systemet

 

Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av Transportstyrelsen. Läs mer på
www.transportstyrelsen.se

Kort om Bonus-malus systemet

Bonus-malus är en lagstiftning som reglerar storleken på fordonsskatten och erbjuder statliga subventioner vid köp av fordon med särskilt låga utsläpp, så kallade ”klimatbonusbilar”.

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2018, och gäller för samtliga fordon som går i trafik efter detta datum.

Bonus-malus tillämpas för nya bilar (personbilar klass 1 & 2, lätta transportbilar samt lätta bussar) tillverkade 2018 som för första gången tas i trafik (i Sverige eller utlandet) från och med den 1 juli 2018.

Bonus-malus tillämpas för nya bilar (personbilar klass 1 & 2, lätta transportbilar samt lätta bussar) tillverkade 2018 som för första gången tas i trafik (i Sverige eller utlandet) från och med den 1 juli 2018.

Orden ”bonus-malus” kommer från latin, och betyder ”bra” respektive ”dåligt”. Syftet med Bonus-malus är att främja inköp av särskilt bränslesnåla bilar genom att ge dessa en statlig subvention (bonus) samt att göra bilar med höga utsläpp mindre intressanta genom att tillämpa en förhöjd fordonsskatt under bilens tre första år i bruk (malus).

Kort om Bonus Malus

  • Gäller för fordon som sätts i trafik efter 1 juli 2018
  • Gäller för personbil klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar
  • Utsläppsnivåer mäts enligt NEDC – EU’s standardiserade körcykel
  • Från 1 januari 2019 ersattes NEDC av den nya globala körcykeln WLTP, och skatten baseras därefter på dessa utsläppsnivåer

SÅ FUNGERAR KLIMATBONUSEN

Gäller från och med 2021-04-01


Bonus

Delas ut till bilar med utsläpp mellan 0 – 60g CO2/km. En nollutsläppsbil är berättigad till en bonus om 25% av bilens nypris eller maximalt 60.000 kr som tillfaller köparen efter sex månader förutsatt att inget ägarbyte skett. Bonusnivån minskar sedan i relation till fordonets utsläpp linjärt till den övre gränsen om 10.000 kr för fordon med maximalt 60g CO2/km i utsläpp vid blandad förbrukning.

Zoe E-Tech electric erhåller således upp till 50.000 kr i Bonus då den är klassad som utsläppsfri.

Malus

Delas ut till bilar med utsläpp över 95g CO2/km. Fordon med utsläpp högre än 90g CO2/km vid blandad körning drabbas av en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren – så kallad malus. Malusen ökar i relation till utsläppen då varje gram beskattas. Kostnaden per gram koldioxid ökar dessutom för fordon med utsläpp över 140 g CO2/km. Den nya skatten är:

82 kronor per gram utsläpp över 90 CO2/km

107 kronor per gram utsläpp över 140 CO2/km

Efter tre år återgår fordonsskatt till en ”normal beskattning” som ligger nära dagens fordonsskattenivå för nya bilar.

FÖRMÅNSVÄRDE FÖR KLIMATBONUSBIL I TJÄNSTEN

Förmånsvärde för klimatbonusbil i tjänsten

Att ha klimatbonusbil i tjänsten kan även ha positiv inverkan på ditt förmånsvärde. Vissa typer av drivmedel eller fordon med extremt låga utsläpp kan vara aktuella för en förmånsvärdesrabatt - reglerna för detta utfärdas av Skatteverket. Att köra klimatbonusbil i tjänsten gynnar inte bara miljön utan även din plånbok.

Nedsatt förmånsvärde för elbilar, plug-in hybrider och biogasbilar

Att välja en elbil i tjänsten är inte bara miljösmart utan även ekonomiskt smart. Elbilar, plug-in hybrider och gasbilar får en 40% nedsättning av förmånsvärdet (max 10.000 kr från inkomstår 2017) jämfört med motsvarande bensin/dieselbil.

Förmånsvärdereduktionen gäller fram till 2020.

BONUS-MALUS OCH BRÄNSLESNÅLA BILAR

Att välja en bränslesnål bil är ett bra sätt att sänka de löpande kostnaderna för ditt bilägande och samtidigt minska din klimatpåverkan.

En hög bränsleeffektivitet innebär främst att du kan köra längre på mindre drivmedel. Men med bonus-malus systemet kan du inte längre få miljöbonus för en bensin- eller dieselbil så vidare det inte är en plug-in hybrid.

En plug-in hybrid som drivs av en kombination av el och bensin- eller diesel är berättigad till bonus om 10 000 kr, förutsatt att bilen har en utsläppsnivå under 60g CO2/km vid blandad körning. Bonusen ökar linjärt upp till 50 000 kronor ju lägre utsläppsnivå bilen har.

Här kommer vi titta på vad en bränslesnål bil egentligen är och vad som påverkar din bränsleförbrukning. Vi kommer även förklara vad som krävs för att du ska kunna spara så mycket som möjligt på drivmedel.

SÅ MÄTS BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP

Bränsleförbrukning mäts oftast i antal liter förbrukade per 100 kilometer (l/100 km). Utsläpp mäts främst i antal gram koldioxid per kilometer (CO2 G/KM). En Clio Zen med motorn TCe 100 har till exempel en bensinförbrukning på 5,2 l/100 km och en utsläppsnivå på 117 CO2 G/KM enligt WLTP.

Det är dock viktigt att förstå var dessa siffror kommer ifrån och vad de innebär.

New European Driving Cycle (NEDC)

Alla bilar som går till försäljning blir testade för att fastställa bilens bränsleförbrukning och utsläppsnivå.

Testet genomförs av ett oberoende testinstitut enligt standardiserad körcykel. I Europa används körcykeln New European Driving Cycle (NEDC).

Enligt NEDC ska bilen först vila i ett rum med en temperatur på mellan 20 och 30 grader i 6 timmar före testet. Bilen startas, får stå på tomgång i 40 sekunder, och kör sedan igenom två körcyklar:

Urban Driving Cycle (UDC) som ska motsvara körning i en stor europeisk stad, och Extra Urban Driving Cycle (EUDC) som ska motsvara körning på motorväg.

Testet genomförs oftast inomhus på en rulltestbänk. Alla icke-nödvändiga funktioner är också avstängda under testet, som till exempel luftkonditionering och sätesvärmare.

Testbilen är utrustad med en apparat som samlar upp alla avgaser under de olika körcyklerna. Därefter räknas bränsleförbrukningen ut med hjälp av den uppmättautsläppsmängden. Det är dessa siffror som sedan redovisas i bilarnas specifikationer. Resultatet blir också det underlag som används för att bestämma om bilen är miljöklassad.

Vad betyder resultatet?

Testet är utformat för att alla bilar ska kunna testas och jämföras under exakt samma förhållanden.

Det ger alltså inte ett resultat som kan jämföras med verklig körning. Det är oerhört många faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen, och därför är det omöjligt att göra en exakt uträkning för hur förbrukningen kommer se ut under verkliga förhållanden.

Testet är därför inte menat att reflektera verklig bränsleförbrukning. Det fungerar istället som en baslinje som gör det möjligt att jämföra alla bilar under samma förhållanden.

WLTP

Ny körcykel från 1 september 2017. Full benämning är Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Den 1 september 2017 infördes en ny körcykel vid namn WLTP, eller Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Syftet med WLTP är att införa en global standard som bättre motsvarar verkliga körförhållanden enligt dagens bilanvändning. Siffror från WLTP och NEDC kommer redovisas parallellt fram till 2021.

Från 1 januari 2020 ligger WLTP-värdet till grund för fordonsskatten i bonus-malus systemet. I samband med detta kommer skattenivåerna justeras, i och med att WLTP körcykeln redovisar högre siffror än NEDC.

SÅ KÖR DU MER KLIMATSMART

Bilens bränsleförbrukning påverkas av flera faktorer.


VIKT

Bilens vikt har stor påverkan på bränsleförbrukningen. En tyngre bil kräver mer bränsle att köra än en lättare.

Det innebär också att en tungt lastad bil med flera passagerare kommer förbruka mer bränsle än en avlastad bil med endast föraren. Mängden och vikten på eventuell extrautrustning påverkar därmed också bränsleförbrukningen.

DÄCK OCH VÄGLAG

Däck och vägval påverkar också din bränsleförbrukning.

Motorn behöver inte arbeta lika hårt för att driva bilen om du har bra däck (välpumpade med bra väggrepp och rullmotstånd) och kör på bra vägunderlag. Med dåligt pumpade däck, på en skumpig landsväg får motor arbeta hårdare och därmed ökar bränsleförbrukningen.

UTRUSTNING

All utrustning i bilen hämtar sin energi från motorn, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen.

Har du till exempel AC, stereo och sätesvärmare påslaget så drar det extra energi direkt ur bensintank

KÖRNING

Hur du väljer att köra din bil har också stor påverkan på bränsleförbrukningen. Höga hastigheter ökar till exempel luftmotståndet, vilket ökar förbrukningen.

Många korta stopp, till exempel vid körning i stadstrafik, gör att motorn ofta går på tomgång och därigenom drar bränsle i onödan.

Dessa saker kan motverkas bland annat genom att hålla hastighetsgränsen på motorväg och att alltid motorbromsa vid stopp. Ett annat sätt att minska förbrukningen är att alltid köra på högsta möjliga växel. En högre växel innebär ett lägre motorvarv vilket drar mindre bränsle.


*Maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning) för Zoe Evolution-versionen med 16-tumsfälgar: 385km. Elförbrukning (kWh/100km): 17,8. CO2-utsläpp gram/km: 0, vid körning exkl. slitagedelar. Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure).