Allt fler el- och hybridbilar rullar ut på vägarna, samtidigt som laddstolparna poppar upp som svampar och vi lär oss nya begrepp som ”laddmack” och ”räckviddsångest”. Sverige har hög fart in i omställningen till elektrifierade fordon – här är sex anledningar bakom utvecklingen.

En elektrisk körupplevelse

Hållbarhet i all ära men den främsta anledningen till att folk väljer elbilar sitter i själva körupplevelsen. Du behöver bara provköra för att direkt känna skillnaden.

Låt oss förklara: Elmotorerna kräver inte uppvarvning och svarar därför mycket snabbare både på acceleration och deacceleration. Det gör att du snabbt kommer upp i höga hastigheter samt att bilen snabbt bromsar in när du släpper gaspedalen, dessutom laddas batteriet när bilen motorbromsar.

 

En annan skillnad är att bilens tyngdpunkt är låg, eftersom batteriet ligger mot bottenplattan på bilen. När bilen ligger säkrare mot vägen ger det en tryggare och roligare körning. Sen skadar det inte med en futuristisk känsla när man ljudlöst svävar fram i sin elbil.

Känns bra i hjärtat

Många gillar tanken att köra runt utan stökiga utsläpp. Dessutom kan bytet till en elbil kan även leda till ett ökat välmående. Trafikbuller är skadligt för hälsan och eftersom elbilar rullar runt i det tysta minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Men elbilsbranschen står fortfarande inför en utmaning när det gäller utvecklingen av batterierna. Framtagande av litium som används i elbilsbatterier är fortfarande problematiskt på grund av den negativa miljöpåverkan. Nya sätt att tillverka batterier och att återanvända batterierna utvecklas ständigt. Bland annat drivs det flera spännande projekt kring hur gamla bilbatterier ska kunna strömförsörja båtar och hus.

Elbilar smittar

Att flera svenska kommuner och myndigheter valt att köpa in elbilar till kommunal verksamhet – som inom hemtjänsten – har gjort att elbilar och elstolpar blivit en naturlig del av människors vardag. Forskning visar att i kommuner med många kommunala elbilar har även andelen privatägda elbilar ökat. Andelen tjänstebilar som drivs med el har skjutit i höjden och många av dem används även för privatbruk. Att se en elbil ladda på grannens garageuppfart eller på en parkeringsplats utanför mataffären är helt enkelt den bästa reklamen. Helt i linje med klimatforskares rön om att visuella beteenden tenderar att inspirera fler att göra likadant. Elbilar smittar helt enkelt. 

Staten hejar på

Staten har under flera år stöttat omställningen genom skattelättnader för miljöbilar. Reformen med det praktiska namnet Bonus Malus (bonus betyder bra och malus dåligt) har nog de flesta bilister hört talas om. 1 april i år trädde nya regler i kraft som innebär skattehöjning för bilar med höga utsläpp och en högre miljöbonus till elbilar, nu 70 000 kr för nyregistrerade elbilar. Det finns även statliga bidrag att söka för installation av laddstationer både till kommuner och privatpersoner.

Laddstolpar till folket

Tack vare bidragen från staten går det se att fler och fler laddstolpar poppar upp. Flera regioner i Sveriges inser att laddstationer inte bara är viktigt för boenden utan också en viktig förutsättning för att kunna locka turister. Laddmackar har blivit ett nytt begrepp och både restauranger och bensinstationer har börjat erbjuda laddning. Men det behövs ytterligare laddkapacitet för att motsvara det växande behovet. Så fler laddmackar, tack!

Ett brett utbud och bättre pris

Sen skadar det inte heller att i stort sett alla bilmärken gör reklam vitt och brett för sina nya elbilar. Nu finns det bilar i alla modeller och det går att välja mellan helelektrisk modell, eller en hybridvariant (både el och förbränningsmotor). Att det nu går att köpa en elbil för under 300 000 kr gör det möjligt för alla att köra en elbil.