Urbaniseringen fortsätter och dagens avgaser och buller leder till såväl allvarliga hälsoproblem som utmaningar för klimatet. Kraven på mer hållbara transportlösningar ökar. På Renault ställer vi om till nya smarta transportsätt.

Runt om i världen fortsätter storstäderna att växa. Enligt prognoser från Region Stockholm förväntas staden växa med 400 000 invånare till år 2030, vilket motsvarar att ett helt Göteborg flyttar in.

 

Samtidigt som det är energisparande och effektivt att människor samlas i storstäderna, finns det negativa aspekter som påverkan på vår hälsa och miljö. Trafikbuller orsakar varje år 48 000 fall av högt blodtryck, cirka 950 fall av hjärtinfarkt och drygt 1 000 fall av stroke i Sverige.

 

Idag finns också en större medvetenhet om miljö- och klimatfrågor, vilket ytterligare driver på efterfrågan på av nya trafikerbjudanden som komplement till dagens privatbilar och kollektivtrafik.

Renault tar samhällsansvar

På Renault satsar vi stort på att möta efterfrågan på eldrift och delat ägande. Vi driver utvecklingen av hållbara trafiklösningar, och har flera satsningar för att minska antalet bilar i staden. Av de 11 000 elbilarna som var tillgängliga via bildelningstjänster i Europa år 2019 tillverkades cirka 8 000 av Renault.

 

- År 2030 kommer en tredjedel av marknaden för bilrörlighet bestå av denna typ av tjänster: vi kommer inte längre vara bilägare utan snarare bilanvändare. Vi är övertygade om att prisvärd elbildelning är en nyckelbit i pusslet när det gäller framtidens miljöutmaningar, säger Gilles Normand, Senior Vice President för Electric Vehicles & Mobility Services på Groupe Renault.

 

Renault driver också övergången från fossildrivna bilar till elbilar. Det är viktigt både för minskade utsläpp och för att minska bullernivåerna i stadsmiljö. Även om elbilar inte är helt tysta kan deras ljud ändå vara hälsosammare och bidra till en mer harmonisk upplevelse.

"... vi är övertygade om att prisvärd elbildelning är en nyckelbit i pusslet.. ."

4 satsningar från Renault för mobilitetslösningar i städer:

1. ZITY - delade elbilar som du kan parkera var som helst
Via ett partnersamarbete med appen ZITY, kan förare i Madrid och Paris hyra en Zoe  i allt från några minuter till hela dagar och sedan lämna den på vilken parkeringsplats som helst. När ZITY lanserades i Paris blev det en omedelbar succé, bara tre veckor efter lanseringen hade den redan använts av mer än 10 000 personer, och i snitt hade en bil hyrts var fjärde minut. I framtiden kan konceptet komma att lanseras i flera städer.

 

2. Partnerappar för carsharing som Aimo och GreenMobility
Renault samarbetar även med andra appar, som Aimo i Stockholm, en elbildelningstjänst för Reanult ZOE-bilar, och GreenMobility i Göteborg och Malmö, som erbjuder såväl Zoe som Kangoo, där de senare är lite större vans. Båda bilarna är ljudlösa och kör på el från sol, vind och vatten vilket bidrar till renare och behagligare städer.

 

3. Renault mobility – ett nytt sätt att hyra bil
I Frankrike lanseras nu den smidiga elbilsuthyrningsappen Renault Mobility. Den finns tillgänglig på cirka 200 uthyrningsställen och omfattar hela sortimentet av Renaults passagerar- och lätta nyttofordon. Renault Mobility låter dig hyra en bil var som helst i Frankrike, under den tid du väljer, och sköta allt helt och hållet från din smartphone. Såväl bokning som upphämtning och återlämning är helt automatiserat. Laddning ingår i hyran, liksom försäkring.

 

4. Flera (väldigt) lokala projekt
Karlsruhe har flest delade bilar i Tyskland, totalt delar 3 000 regelbundna användare på 300 bilar, varav 34 stycken är Zoe. Ett annat spännande projekt är ”We Drive Solar” i Holland, där förare delar på Zoe-bilar som drivs av solenergi från solpaneler monterade på tak i grannskapet.