Glide hjälper till att lösa företagets mobilitetsbehov, genom minskning av kostnader för taxi och körning i privata bilar. Administrationen sker digitalt inklusive kontroll av körsträcka, positionering, skaderapportering, tvättbehov, och nyckelhantering. Genom att välja elbilar reducerar ni CO2-utsläpp, sparar pengar och förbättrar miljön samtidigt som det styrker företagets gröna profil. Bilarna kan även användas för privat körning i ringa omfattning enligt skatteverkets regler.

Några av de centrala teknologiska funktionerna inkluderar:

  • Visuell och intuitiv app för användare (iOS & Android)
  • Användarvänlig webbaserad boknings- och administrationsportal
  • Skaderapportering via app i mobilen
  • Nyckelhantering via app i mobilen
  • Geolokalisering av bil från back office och mobil applikation
  • Skräddarsydd funktionalitet och användarupplevelse till verksamheten