säkerhetsanordningar

avancerade förarassistanssystem

Som en del av Human First-programmet har Renault utvecklat 32 avancerade förarassistanssystem för att göra körningen säkrare och ge dig större sinnesro.

fartbegränsare

Ställ in högsta tillåtna hastighet och låt farthållaren hålla angivna hastighetsgränserna.

farthållare

Ställ in önskad körhastighet för att hålla en jämn hastighet.

adaptiv farthållare

Håll din hastighet och lämpligt säkerhetsavstånd från fordonet framför dig. Systemet bromsar om du kommer för nära framförvarande fordon och accelererar när vägen är fri igen.

intelligent adaptiv farthållare

Håll en jämn hastighet och lämpligt säkerhetsavstånd från fordonet framför dig. Fordonet använder sina inbyggda och anslutna system för att förutse vägförhållanden, såsom trafikstockningar eller rondeller, för att anpassa hastigheten i förväg.*

*ingår i 5 år

aktiv förarassistans

Aktiv förarassistans* kombinerar intelligent adaptiv farthållare med Stop & Go-systemet och automatisk filcentrering. Den reglerar hastigheten efter väglaget, håller ett säkert köravstånd och håller dig centrerad i ditt körfält. I långsam trafik stannar Rafale och startar om automatiskt och skapar tillfälligt en säker passage för utryckningsfordon.

*ingår i 5 år

avståndsvarning

Med hjälp av sin främre kamera och radar beräknar Rafale säkra körsträckor och utlöser en ljud- och visuell varning om den upptäcker en potentiell kollision med ett annat fordon.

förutseende hybridkörning

Förutseende hybridkörning* hjälper till att optimera batterianvändningen. Rafale förutsäger vilken typ av väg som ligger framför sig och använder förbränningsmotor, hybrid eller 100 % eldrift beroende på topografi. Detta förbättrar din bränsleförbrukning och körräckvidd, såväl som ditt fordons prestanda.

*ingår i 5 år

starthjälp i backe

När du stannar i en lutning på mer än 3 % aktiveras och bibehåller systemet bromstrycket i 2 sekunder.

9,3” stor head-up display

Rafale har en stor förardisplay som rapporterar kritisk körinformation, varningar och viktiga indikatorer så att du kan hålla ögonen på vägen.

släpstabilitetshjälp

Detta system hjälper dig att behålla kontrollen över fordonet och minska krängningar när du drar ett släp. Den upptäcker och korrigerar eventuella obalanser som orsakas av släpet.

parkeringsradar

parkeringsradar bak

Dina manövrar underlättas med Rafales bakre radar, som signalerar att hinder är nära med ljudvarningar och visuella varningar.

främre parkeringsradar

Dina manövrar underlättas med Rafales parkeringsradar fram, som signalerar att hinder är nära med ljudvarningar och visuella varningar.

sidoparkeringsradar

Dina manövrar underlättas med Rafales sidoradar, som signalerar när hinder är nära med ljudvarningar och visuella varningar.

backkamera

För ökad säkerhet och enkelhet under dina manövrar erbjuder openR-skärmen en vy bakåt med markörer/linjer när du växlar till backen. Funktioner som autozoom eller rotationsvy låter dig skräddarsy skärmen efter dina behov.

360° 3D-kamera

Fyra kameror skapar 360° sikt runt fordonet och visar bilderna på Renault Rafales openR-skärm så att du kan utföra dina manövrar utan ansträngning.

autoparkering


Oavsett om du parkerar i vinkel, vinkelrätt eller parallellt är autoparkering en stor fördel. Efter att du hittat en tillräckligt stor parkeringsplats för en Rafale, ställer den in fordonets bana och tar sedan kontroll över styrningen. Du behåller kontrollen över gaspedalen och inbromsningen.

säkerhetssystem

döda vinkeln varning

Vid hastigheter över 15 km/h används indikationssymboler för att varna dig för fordon som befinner sig utanför ditt synfält.

trafikskyltigenkänning med hastighetsvarning

Med hjälp av kartor och en kamera placerad överst på vindrutan informerar systemet dig om hastighetsbegränsningar via openR-skärmen och förardisplayen. Den varnar dig också om du överskrider hastighetsgränsen. Med aktiv förarassistans* anpassar ditt fordon automatiskt sin hastighet på din begäran.

*ingår i 5 år

trafikskyltigenskänning

OpenR-skärmen och förardisplayen informerar dig när hastighetsgränserna ändras när du kör, med hjälp av en kamera placerad överst på vindrutan.

aktiv nödbromsning

Med hjälp av radar varnar systemet föraren för eventuella kollisioner, oavsett om det är med fotgängare, cyklister eller motorcyklister. Det här sker genom att beräkna avståndet mellan Rafale och fordonet framför. Föraren kan då bromsa, men om systemet ändå upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt.

automatisk nödbromsning vid korsning

I korsningar beräknar systemet avståndet mellan Rafale och mötande eller korsande fordon, och varnar föraren för en eventuell kollision. Föraren kan då bromsa, men om systemet ändå upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt.

varning för korsande trafik bakom bilen

Ta emot varningar via instrumentklustret och förardisplayen om ett hinder upptäcks under dina backmanövrar.

bakre autobroms

Bilen bromsar automatiskt om det finns ett hinder bakom dig vid backning och manövrering.

filbytesvarning

Med hjälp av en vindrutemonterad kamera bakom backspegeln känner Renault Rafales system av och varnar dig om du av misstag korsar en kontinuerlig eller bruten linje.

filhållningsassistans

Över 70 km/h tar systemet över för att få ditt fordon tillbaka i körfältet om du korsar en kontinuerlig eller bruten linje utan att använda blinkersen.

frontdetektering med nödlägeskorrigering

Vid filbyte korrigerar Rafale automatiskt sin färdriktning om en frontalkollision bedöms sannolikt.

bakre detektering med nödlägeskorrigering

När du byter fil varnar Rafale dig för en potentiell kollision med ett omkörande fordon och korrigerar automatiskt körriktningen om en kollision är sannolik.

larm för säker utgång för passagerare

När bilen står stilla varnar Rafale dig om ett annat fordon närmar sig när föraren eller en passagerare öppnar en av dörrarna. En visuell varning (i backspegeln) och en ljudvarning uppmärksammar dig på faran.

förarens uppmärksamhet

Rafale varnar föraren om den upptäcker en bristande uppmärksamhet eller tecken på sömnighet.

automatiskt helljus

En kamera placerad högst upp på vindrutan känner av ljusförändringar beroende på trafikförhållanden och yttre belysning, och justerar Rafales ljus automatiskt.

LED Adaptiv Vision

För bättre säkerhet och körkomfort justerar systemet automatiskt räckvidden och bredden på ljusbilden framför för att passa körförhållandena (hastighet, kurvor) och vädret.

LED -Matrix Vision

Systemet anpassar automatiskt ljusbildens omfång till trafik- och väderförhållandena för att undvika bländning och optimera mörkerseendet.

medpassagerarnas säkerhet

Rafale är utrustad med banbrytande innovationer från Human First-programmet, som garanterar din säkerhet i varje ögonblick, tillhandahåller lösningar som stödjer, vägleder och skyddar dig.

säkerhetspoäng och säkerhetscoach

Främja säkrare körning:

  • Säkerhetspoängen analyserar hastighet, bana och säkerhetsavståndsdata som överförs under resor. Efter varje resa visar den förarens poäng, från 0 till 100, tillsammans med personliga tips för att förbättra din körförmåga.

  • Med hjälp av säkerhetspoängdata ger säkerhetscoachen tips som hjälper dig att utveckla bättre körvanor.

aktivt nödbromssystem efter en olycka

Systemet är utformat för att förhindra eller minimera sekundära kollisioner vid en kollision och bromsar automatiskt för att få fordonet att stanna om inte föraren återtar kontrollen*.

*genom att bromsa eller accelerera

Renault QRescue: sparar tid för räddningstjänsten

Med en QR-kod på vindrutan och bakrutan ger Renault QRescue brandmän omedelbar tillgång till fordonets tekniska data, vilket hjälper dem att ingripa snabbt och säkert. Detta kan spara upp till 15 minuter när det gäller att ta hand om offer inom "the golden hour" *.