* Bränsleförbrukningen är godkänd enligt en standardmetod som är densamma för alla biltillverkare och kan användas för att jämföra bilar. Den faktiska bränsleförbrukningen beror på bilens användningsförhållanden, utrustningen och körstilen.

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,6 - 5,9 l/100km. CO2-utsläpp: 145-152 gram/km.