säkerhetsfunktioner och egenskaper - Renault Captur

Över 28 säkerhetsfunktioner.

avancerade förarassistanssystem

Med över 28 avancerade förarassistanssystem kan du alltid känna dig trygg i din Renault Captur, såväl i staden som på motorvägen. Smart teknik gör att du är säker och bekväm bakom ratten. Du kan till och med få hjälp att enkelt parkera ditt fordon. 

parkering

parkeringsradar bak

För att göra manövreringen enklare, får du ljudsignaler och visuella indikatorer som varnar dig för hinder som upptäcks av de bakre sensorerna på ditt fordon.

parkeringshjälp fram

Sensorerna på framsidan av ditt fordon känner av avstånd från hinder och varnar dig med ljudsignaler och visuella indikatorer.

sidoparkeringsradar

Hörbara och visuella signaler uppmärksammar dig om du närmar dig hinder vid sidan av bilen.

backkamera

När du lägger i backen visas en vy bakom fordonet på den centrala skärmen, komplett med styrlinjer för enklare och säkrare körning.

kamera med 360° panoramavy

Fyra kameror återger fordonets kringliggande miljö i 360°, så att du kan manövrera med full kontroll.

automatisk parkering

Parkera enkelt. Systemet lokaliserar en parkeringsplats och tar kontroll över ratten. Allt du behöver göra är att kontrollera hastigheten.

körning

aktiv förarassistans

Den intelligenta* farthållaren kombineras med Stop & go-funktionen och filcentrering. Detta system anpassar din hastighet efter trafiken, håller ett säkert avstånd och säkerställer att du håller dig i din fil. Om trafiken saktar ner stannar fordonet och startar automatiskt. Du kan också justera systemet och ställa in ett visst avstånd för att öka säkerheten.

intelligent* adaptiv farthållare

Systemet justerar Capturs hastighet för att hålla ett säkert avstånd från fordonet framför dig. Baserat på anslutna kartor och igenkänning av trafikskyltar förutser den hastighetsvariationer för att säkerställa en säker körupplevelse.

adaptiv farthållare

Låt farthållaren hålla dig på ett säkert avstånd från framförvarande fordon. Bromsarna tar över om avståndet minskar. Fordonet accelererar igen när trafikförhållandena förbättras.

*Intelligent= Vissa integrerade Google tjänster som kräver uppkoppling. 5 års fri uppkoppling ingår från bilens leveransdatum. Adaptiva farthållarfunktionen bibehålls även utan uppkoppling.

farthållare

Ställ in önskad hastighet så kommer fordonet att hålla den utan att du behöver använda gaspedalen.

fartbegränsare

Ställ in maxhastigheten för din Captur så att du aldrig behöver oroa dig för att överskrida hastighetsgränsen.

Hill Start Assist

För en säker start i sluttningar som är brantare än 3% hålls bromsen automatiskt i två sekunder medan du flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen.

avståndsvarning

Den främre sensorn hjälper dig att hålla dig på ett säkert avstånd från framförvarande fordon. Du kommer att få en ljud- och visuell varning om en kollisionsrisk upptäcks. Om du inte reagerar på varningen kommer inbromsningen att aktiveras automatiskt.

råd om ekokörning

Systemet upptäcker förändringar i vägen, såsom kurvor och infarter till städer och rondeller och ger råd som hjälper dig att spara bränsle och förbättra din säkerhet.

säkerhet

filbytesvarning

Kameran upptäcker om fordonet oavsiktligt korsar en heldragen eller bruten filmarkering. Systemet meddelar dig genom vibrationer i ratten och uppmanar dig att justera din kurs.

säker passagerarutgång

För att hjälpa föraren eller passagerarna att öppna sin dörr och lämna fordonet på ett säkert sätt, utlöses en visuell och hörbar varning om ett fordon plötsligt närmar sig.

filhållningshjälp

Styr din Renault Captur tillbaka till sin fil om den korsar en heldragen eller bruten filmarkering utan att använda blinkers. Systemet aktiveras från 70 km/h.

döda vinkeln varning

Varningssystemet ger dig ljussignaler i ytterbackspeglarna när fordon befinner sig utanför ditt synfält.

varning för korsande trafik bakom bilen

En varning på instrumentbrädan hjälper till med dina manövrar genom att indikera om det finns ett hinder dolt i det bakre hörnet bakom bilen.

automatiskt helljus

Med hjälp av en kamera placerad överst på vindrutan justerar Renault Captur automatiskt belysningen för att passa ljusstyrkan och trafikförhållandena.

automatisk nödbromsning - fotgängare / cyklist / fordon

Systemet förbättrar trafiksäkerheten i stadsmiljö och tät trafik genom att upptäcka fotgängare, cyklister eller andra fordon som plötsligt dyker upp. Föraren varnas och bromsarna aktiveras automatiskt för att undvika eller mildra en potentiell kollision.

automatisk nödbromsning - korsningar

För att undvika risken för en frontalkrock vid en vänstersväng fungerar systemet i tre steg: det avger en varningssignal, ökar bromskraften om förarens reaktion är otillräcklig och aktiverar automatiskt bromsarna om föraren inte reagerar.

trafikskyltigenkänning med hastighetsvarning

Kameran känner av hastighetsbegränsningarna längs din rutt och indikerar den tillåtna hastigheten på instrumentbrädan. Systemet varnar dig om du överskrider den maximala hastighetsgränsen.

förarens uppmärksamhet

Systemet kan upptäcka alla tecken på ouppmärksamhet eller dåsighet och varna föraren.

passiv säkerhet

Renault utvecklar kontinuerligt nya och innovativa säkerhetsfunktioner genom sitt dedikerade forskningslabb och "human first-programmet". Dessa passiva säkerhetsinnovationer har bidragit till en femfaldig minskning av antalet dödsfall på vägarna. Captur erbjuder denna höga skyddsnivå.

säkerhetspoäng & coach

Säkerhetscoachen analyserar dina körvanor för varje resa: hastighet, kör- och stoppsträcka. Denna data används för att ge en poäng från 0 till 100 och ger dig personliga tips för att göra dig till en säkrare förare.

aktiv bromsning efter olycka

Efter en kollision bromsar systemet Captur automatiskt för att bibehålla kontrollen och undvika en kollision med flera fordon. Genom att stoppa eller sakta ner fordonet hjälper det till för att förhindra eller mildra en potentiell andra kollision.

Ovanstående utrustningsdetaljer kan vara standard eller tillval beroende på version.

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,9 l/100km, CO₂ -utsläpp 133-134 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO.

Visa mer