säkerhet och assistans

32 avancerade förarassistanssystem

förarsystem

intelligent adaptiv farthållare, aktiv förarassistans

Aktiv förarassistans kombinerar intelligent adaptiv farthållare med Stop & Go-systemet och filcentrering. Den reglerar hastigheten efter väglaget*, håller säkra avstånd och säkerställer centrering i körfältet. I långsam trafik stannar fordonet och startar automatiskt.

 

 

*ingår i 5 år
Tillgänglig på Austral E-Tech full hybrid, säljstart hösten 2023. 

 

9,3” heads-up display

Renault Austral E-Tech full hybrid har en stor heads-up display som ger kritisk körinformation, samt varningar och viktiga indikatorer så att du kan hålla händerna på ratten och blicken på vägen.

 

Tillgänglig på Austral E-Tech full hybrid, säljstart hösten 2023. 

 

fartbegränsare, farthållare & adaptiv farthållare

fartbegränsare
Ställ in din maxhastighet för att hålla hastighetsgränserna på vägen.

farthållare
Begränsaren låter dig ställa in en maximal hastighet som ditt fordon kommer att följa.

Adaptiv farthållare
Håll lämpligt säkerhetsavstånd från fordonet framför dig under körning. Systemet bromsar om du kommer för nära fordonet framför dig och accelererar när vägen är fri igen.

intelligent adaptiv farthållare

Håll lämpligt säkerhetsavstånd från fordonet framför dig under körning. Systemet bromsar in om du kommer för nära fordonet framför dig och accelererar när vägen är fri igen. AI:n känner också igen vägförhållanden, som trafikstockningar eller rondeller, för att justera hastigheten i förväg.*

*ingår i 5 år

förutsägbar hybridkörning

Förutsägbar hybridkörning* hjälper till att optimera batteriladdningen efter din destination. När du anger din resplan i GPS:en kan bilen förutse exakt när den kommer att korsa en stad eller stöta på en specifik topografi och vet när den ska använda förbränning, hybrid eller 100% eldrift. Detta förbättrar din bränsleförbrukning och räckvidd, såväl som ditt fordons prestanda.

*endast på E-Tech fullhybrid, ingår i 5 år

avståndsvarning

Ditt avståndsvarningssystem använder en radarsensor placerad framtill på fordonet. Den främre radarn beräknar säkerhetsavstånd och utlöser en ljud- och visuell varning om det finns risk för en kollision.

råd om sparsam körning

För att optimera bränsleförbrukningen i din Renault Austral kommer du att förses med funktioner och information som hjälper dig att bedöma och anpassa din körstil. Om du närmar dig en rondell kommer navigationsdata* ombord att informera systemet för att varna dig för att sluta accelerera och på så sätt utnyttja din bils energi bättre.

*ingår i 5 år

starthjälp i backen

Systemet utlöses om du är på en lutning på mer än 3 % genom att bibehålla bromstrycket i 2 sekunder.

parkeringsassistans

360-graders 3D-Kameravy

Fyra kameror återskapar fordonets miljö i 360° så att du kan enkelt kan manövrera bilen.

parkeringsassistans fram
Den här funktionen har sensorer som underlättar manövreringen med hjälp av en kombination av ljudsignaler och visuella signaler som varnar för hinder framför dig.

parkeringsassistans bak
Den här funktionen har sensorer som underlättar manövreringen med hjälp av en kombination av ljudsignaler och visuella signaler som varnar för hinder bakom dig.

parkeringsassistans sidor

Den här funktionen har sensorer som underlättar manövreringen med hjälp av en kombination av ljudsignaler och visuella signaler som varnar för hinder på sidorna om dig.

backkamera

Den sänder en vy bakifrån till skärmen när du sätter bilen i backläge. Styrlinjer gör dina manövrar enklare och säkrare. Den anpassar också vyn efter dina behov med hjälp av autozoom- eller rotationsvyfunktionen.

handsfree parkering

Oavsett parkeringsläge, oavsett om det är parallellt, från en specifik vinkel, är handsfree-parkering* din trogna assistens. Efter att ha upptäckt att det finns tillräckligt med parkeringsplats ställer den in fordonets bana och tar sedan kontroll över styrningen. Och självklart behåller du kontrollen över gaspedalen, bromsningen och växlarna.

*inte tillgänglig på E-Tech full hybrid

säkerhet

matrix LED vision

Automatisk växling mellan helljus och halvljus. Den aktiveras av en kamera placerad överst på vindrutan. Systemet anpassar automatiskt formen på ljusstrålen till trafik- och väderförhållandena för att undvika bländning och optimerar mörkerseendet.

 

Tillgänglig på Austral E-Tech full hybrid, säljstart hösten 2023. 

döda vinkel-varning och filavvikelse vid omkörning

Den aktiveras från 15 km/h och använder ljussignaler för att varna dig för fordon som befinner sig utanför ditt synfält.

Fordonet varnar dig eller korrigerar banan automatiskt om det upptäcker en möjlig kollision vid filbyte.

filassistans

filbytesvarning
Baserat på information som kommer från kameran varnar funktionen föraren vid korsning av en linje (kontinuerlig eller bruten) eller närmar sig en vägkant (median, barriär, trottoar, banvall, etc.).

filbytesvarning
Med hjälp av en kamera fäst på vindrutan bakom backspegeln känner systemet av om en kontinuerlig eller bruten linje av misstag korsas och varnar föraren.

filhållningshjälp
Aktiverad från 70 km/h styr systemets räknare för att föra tillbaka ditt fordon i sin fil om det korsar en kontinuerlig eller bruten linje utan att använda blinkersen.


gör det enklare att köra

trafikskyltigenkänning med hastighetsvarning
Med hjälp av en kamera placerad överst på vindrutan informerar den dig om hastighetsbegränsningar via openR-skärmen och heads-up-display och varnar dig om du överskrider hastighetsgränsen.

igenkänning av trafikmärken
Du informeras via openR-skärmen och heads-up-displayen om hastighetsgränsändringarna under din resa med hjälp av en kamera placerad överst på vindrutan

*ingår i 5 år

aktivt nödbromssystem stad/förort och med fotgängare/cyklistdetektering

Med hjälp av radarsensorn beräknar systemet avståndet som skiljer Renault Austral E-Tech fullhybrid från fordonet framför och varnar föraren om det finns risk för en frontalkrock. Föraren kan då bromsa, men om systemet ändå upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar aktiverar systemet bromsarna automatiskt.

aktivt nödbromssystem kopplingsfunktion

När du svänger vänster beräknar systemet avståndet mellan Renault Austral E-Tech fullhybrid och fordonet du passerar och varnar föraren om det finns risk för en frontalkrock. Föraren kan då bromsa fordonet, men om systemet ändå upptäcker en kollisionsrisk ökar bromskraften. Om föraren inte reagerar aktiverar systemet bromsarna automatiskt.

automatisk nödbromsning bak

Ditt fordon kommer automatiskt att bromsa om det finns ett hinder bakom ditt fordon när du backar.

korsande trafikvarning bak

Varnas om ett hinder närmar sig från det bakre hörnet.

säker utgång för passagerare

Ditt fordon varnar dina passagerare i händelse av fara när dörren öppnas.

förarens uppmärksamhet

Systemet upptäcker eventuell förlust av fokus i dina reaktioner och föreslår att du tar en paus från körningen.

Strålkastare

automatiska helljusstrålkastare
En kamera placerad högst upp på vindrutan känner av ljusförändringar beroende på trafikförhållanden och utomhusbelysning och justerar din belysning automatiskt.

LED adaptiva vision strålkastare
Systemet justerar automatiskt räckvidden och bredden på strålen framför för att passa körförhållandena (hastighet, böj) och väder, för ökad säkerhet och körkomfort.