säkerhetsfunktioner och finesser

De avancerade förarassistanssystemen använder sig av smart teknik, sensorer, programvara, kameror och andra funktioner med tre saker i fokus:

– säkerhet: systemen analyserar körförhållandena, varnar föraren för eventuella risker och ingriper vid omedelbar fara
– körning: diverse teknik gör körningen enklare och säkrare så att du kan känna dig lugn och trygg
– parkering: parkeringshjälpen gör det enklare att manövrera bilen, samtidigt som både bilen och omgivningen skyddas

förarassistanssystem

farthållare

Ser till att bilen håller önskad hastighet så att du kan köra i en jämnt tempo på motorvägen.

fartbegränsare

Förhindrar att du kör för fort ute på vägarna; indikerar maximal hastighetsbegränsning för en mer avslappnad resa.

adaptiv farthållare

Anpassar farten med hänsyn till ditt eget val samt trafikmängden, så att bilen saktar ner eller accelererar för att hålla lagom avstånd till övriga fordon. När trafiken saktar ner stannar och startar bilen automatiskt med den inbyggda Stop & Go-funktionen.

intelligent adaptiv farthållare

Analyserar vägförhållandena (farliga kurvor, rondeller osv.) för att justera hastigheten hos din Scenic och öka din säkerhet. Denna uppkopplade tjänst kompletterar den adaptiva farthållaren.

active driver assist

Kombinerar den intelligenta adaptiva farthållaren med Stop & Go-funktionen och filcentrering. Detta system reglerar hastigheten efter trafiken, håller ett säkert avstånd till omgivande fordon samt ser till att du håller dig i din fil. När trafiken saktar ner stannar och startar bilen automatiskt. Realtidsvisningen av körmiljön ger ytterligare hjälp och håller dig informerad.

avståndsvarning

Beräknar säkra bromssträckor och varnar med ljudsignal och lampa när frontsensorn upptäcker att avståndet till framförliggande fordon inte är tillräckligt säkert.

starthjälp i backe

Hjälper dig starta i backar med en lutning på mer än 3 %: anordningen fortsätter bromsa i två sekunder så att du kan accelerera utan att riskera att rulla bakåt.

automatiskt hel-/halvljus

Analyserar ljudflöden via kameran högst upp på vindrutan och bländar av automatiskt, så att körningen i Scenic blir ännu behagligare när mörkret faller.

Adaptiv LED-belysning (inklusive dimläge)

Justerar ljuskäglans längd och bredd automatiskt efter körförhållandena, som exempelvis hastighet, kurvor och väder. Ökad komfort och säkerhet under färd.

parkeringsassistans

bakre parkeringshjälp

Sensorer baktill på Scenic varnar med ljudsignal och lampa när det finns potentiella hinder bakom bilen.

främre parkeringshjälp

Manövreringen blir enklare tack vare frontsensorerna som varnar med ljudsignal och lampa om det finns hinder som är svåra att upptäcka.

sidoparkeringshjälp

Varnar med ljudsignal och lampa om det finns hinder på sidan om bilen.

backkamera

Skärmen visar en vy över hur det ser ut bakom bilen när backen är ilagd. Använd autozoom- eller rotationsfunktionen för att anpassa vyn efter behov. Vägledande linjer gör manövrarna både enklare och säkrare.

3D-kamera med 360°-vy

Med hjälp av 4 kameror återskapas bilens omgivning i 360° så att du kan manövrera säkert. Låter dig se Scenic i 3D för att få en bättre uppfattning om dess storlek.

handsfree-parkering

Definierar din Scenic bana efter att du har valt en lämplig parkeringsplats. Systemet tar över styrningen men låter dig kontrollera gas- och bromspedalen.

smart innerbackspegel

Ger fri sikt, även med långa passagerare där bak, med hjälp av en kamera bak på taket och en skärm inbyggd i innerbackspegeln.

ytterbackspeglar som vinklas när man backar

Underlätta manövreringen genom att vinkla ytterbackspeglarna på din Scenic. Systemet sparar och anpassar ytterbackspeglarnas position automatiskt för att förbättra sikten när du backar med bilen. Systemet återgår till den ursprungliga positionen när du lägger ur backen.

bakre varnare för korsande trafik

Hjälper dig att backa ut säkert från din parkeringsplats. Bakre sensorer upptäcker och varnar för eventuella hinder i bilens väg.

automatisk nödbroms bak

Scenic bromsar automatiskt om det finns hinder bakom bilen när du backar.

säkerhetssystem

aktiv panikbromsning

Kameran och radarsensorn varnar och ingriper för att undvika kollisioner med fotgängare, cyklister eller fordon. Om du reagerar för långsamt för att undvika en kollision kommer systemet att aktivera bilens bromsar.

automatisk panikbromsning i korsning

Beräknar avståndet mellan Scenic och den bil som kommer från andra hållet när du ändrar riktning. Systemet varnar om det finns risk för en kollision och uppmanar dig att bromsa. Om du inte reagerar kommer systemet att aktivera bromsarna automatiskt.

bakre avkänning med panikkorrigering av bilens riktning

Registrerar eventuella risker för kollision med ett fordon som kör om i en närliggande fil vid filbyte. Systemet korrigerar bilens riktning automatiskt.

dödavinkelvarnare

Använder ljudsignaler för att varna dig för fordon utanför ditt synfält (i hastigheter över 15 km/h).

filbytesvarnare

Vibrationer i ratten varnar dig om du oavsiktligt korsar en heldragen eller streckad linje. Systemet har en kamera högst upp på vindrutan bakom innerbackspegeln.

filhållningsassistans

Korrigerar styrningen så att bilen återvänder till rätt fil om du korsar en heldragen eller streckad linje utan att använda blinkern (i hastigheter över 70 km/h).

främre avkänning med panikkorrigering av bilens riktning

Vibrationer i ratten varnar dig om du korsar en heldragen eller streckad linje, eller hamnar nära vägrenen, mitträcket, barriärer, trottoarkanter, vallar osv. Om systemet bedömer att du är på väg att kollidera eller köra av vägen korrigerar bilen sin riktning automatiskt.

trafikskyltsavläsning med hastighetsvarning

Upplyser dig om ändrade hastighetsbegränsningar via openR-skärmen med hjälp av kameran högst upp på vindrutan. Varnar om du överskrider fartgränsen.
Tillsammans med active driver assist* anpassar detta system bilens hastighet automatiskt med ditt eget hastighetsval som utgångspunkt.
*ingår i 5 år"

trafikvarning vid urstigande

Varnar för fara om du eller en passagerare öppnar dörren när ni har stannat och ett annat fordon plötsligt dyker upp. En visuell varning visas i innerbackspegeln och en ljudsignal ljuder på instrumentpanelen.

trötthetsvarning

Övervakar och utvärderar förarens beteende kontinuerligt. Om föraren blir mindre uppmärksam föreslår systemet att man tar en paus genom att visa meddelandet ”Attention alert: take a break”

säkerhetsfunktioner

Renault tar ständigt fram nya innovationer i sitt laboratorium som är särskilt inriktat på forskning och utveckling av innovativa säkerhetssystem, och de har sedan 2010 ett unikt samarbete med räddningstjänsten. De har skickat in mer än 2 000 patentansökningar för lösningar som t.ex. QRescue, Fireman Access och SD Switch.

realistisk design

realistisk trafikvy

Scenic med active driver assist visar en modellvy över trafiken på instrumentpanelen så att du kan se och bedöma omgivningarna bättre.

aktiv panikbromsning

aktiv panikbromsning vid olycka
Nödsystem framtaget för att undvika kollision med flera fordon inblandade genom att automatiskt aktivera bromsarna efter en kollision. Detta hjälper till att förhindra eller minska risken för allvarligare efterföljande kollisioner, vilka annars lätt kan inträffa om bilen fortsätter sin färd när du har tappat kontrollen."

qrescue

QRescue: en tidsbesparande QR-kod
Appliceras som standard* på vindrutan och bakrutan på Scenic. Dess placering har fastställts i samråd med räddningstjänsten, med syfte att underlätta deras ingrepp. Denna QR-kod skannas enkelt för att snabbt ge räddningstjänsten tillgång till bilens tekniska data. Detta kan spara upp till 15 minuter under räddningsarbetet.

*sedan 2022

säkerhetsresultat


Säkerhetsresultatet hjälper föraren genom att analysera data för hastighet, riktning och säkert avstånd som överförs under färd. Funktionen visar förarens resultat mellan 0 och 100, efter respektive färd. Därefter kan den ge anpassade tips på hur föraren kan förbättra sitt körbeteende.

passiv säkerhet

Renault har spelat en viktig roll i säkerhetsarbetet i mer än 50 år, och tar ständigt fram innovativa lösningar och förbättrar den passiva säkerheten i sina modeller, vilket har hjälpt till att reducera antalet människor som förolyckas i trafiken med en förändringsfaktor på 5. Med ”human first program” har Renault förbättrat säkerheten för alla trafikanter i deras vardag. Som en del i detta initiativ har Scenic konstruerats för att skydda dig under hela resan.

förstärkt konstruktion för ökat passagerarskydd

Konstruktionen använder material som har en hög energiabsorberingsförmåga vid en eventuell kollision framifrån, bakifrån eller från sidan. Målet är att förhindra allvarliga deformationer i konstruktionen.

batteri inbyggt i karossen

Batteriet i Scenic har byggts in i själva konstruktionen för att ge ökat skydd vid en eventuell kollision, men även för att bidra till bilens totala rigiditet

säten med extra skydd

Sätena på rad 1 och 2 har diverse säkerhetsfinesser:
– antiglidanordning som förhindrar att bäckenet på passagerare fram glider under bältet vid en våldsam kollision
– Isofix-fästen för säker installation av bilbarnstolar fram och bak.
– fästen fram och bak på nackstöden för att förhindra whiplashskador vid påkörningar bakifrån
– förstärkta fästen på sätenas baksida för att se till att packningen inte flyger i väg vid en kollision.

avancerade krockkuddar

För att ge passagerarna optimalt skydd vid en eventuell kollision är Scenic utrustad med specifika system och flera krockkuddar i kupén:
– krockkudde för förare och passagerare fram
– sidokrockkuddar i framsätena
– krockgardiner som täcker fram- och baksätena
– central sidokrockkudde som skyddar mot kontakt mellan de två passagerarna fram
– pyrotekniskt förspännings- och lastbegränsningssystem för bältet som går över axeln i fram- och baksätena
– extra bältesspännare för bältet över benen i framsätena.

Ovanstående utrustningsdetaljer kan vara standard eller tillval beroende på version.