Räckvidd

Vad är godkänd räckvidd?

Räckvidden är ett mått enligt europeisk NEDC-standard. NEDC (New European Driving Cycle) är en Europastandard som används för att mäta utsläpp och förbrukning. Standarden fungerar som mätmetod för alla typer av fordon, med bränsle-, el- eller hybriddrift, och baseras på förbrukningen i identiska testköringar. Den kan därför användas som ett objektivt mått på skillnader i prestanda mellan modeller från olika tillverkare. Testet består av två delar. Bilen placeras i en testbänk med rullfunktion och testas mot en stadskörningscykel tre gånger (cykel ECE-15) som sedan följs av en cykel med landvägskörning. Medelvärdet för dessa fyra cykler ger en genomsnittlig teoretisk räckvidd.

Varför är det så stor skillnad mellan den faktiska och godkända räckvidden?

Den faktiska räckvidden skiljer sig från den godkända räckvidden på grund av variabler som har med den faktiska användningen av bilen att göra: körstil, typ av resa, hastighet och temperaturförförhållanden. Det är anledningen till att vi talar om faktisk räckvidd.

Hur vet jag i förväg att bilen har tillräcklig räckvidd?

Vi erbjuder olika uppkopplade elbilstjänster som hjälper dig planera räckvidden. Du kan även planera räckvidden på distans via My Z.E. Connect: oavsett var du befinner dig kan du se laddningsnivån och räckvidden för din elbil från Renault och även pågående laddning och historik för de senaste laddningarna i realtid. Tänk på att din körstil påverkar räckvidden för din elbil.

Här följer några enkla tips på hur räckvidden kan utökas:

  • Begränsa hastigheten och accelerationerna.
  • Kör mjukt och följsamt.
  • Försök så långt det är möjligt att hålla en jämn hastighet. Reglera hastigheten genom att begränsa accelerationen, även i nedförsbacke.
  • Planera körningen.
  • Använd energiåtervinningssystemet när du bromsar. Släpp först gaspedalen för att minska farten och bromsa sedan tills bilen stannar.

Hur håller jag koll på räckvidden när jag kör?

När du sitter bakom ratten på din elbil från Renault kan du kontrollera förbrukningen i realtid med hjälp av en ekonometer. Återstående räckvidd, beräknat på batteriets laddningsnivå och genomsnittsförbrukning, visas på instrumentpanelen.

Du kan också kontrollera laddningsnivån och resterande räckvidd från annan plats, till exempel från en dator eller smartphone, via tjänsten My Z.E. Connect som ingår som standard i Renaults alla ZOE-versioner.

Hur förbättrar jag räckvidden?

Det finns flera sätt att förbättra räckvidden.

Viktigast är din körstil. För att du ska kunna utöka räckvidden och utnyttja energiåtervinningsfunktionen vid inbromsning fullt ut måste du tänka på att köra med hänsyn till miljön: planera körningen, använd motorbromsen, kör förståndigt ...

Följ råden på din interaktiva R-LINK-surfplatta. Efter varje biltur analyseras resan och du får värdefulla råd om hur du kan utöka räckvidden.

Du kan även koppla in ECO-läget för att utöka räckvidden ytterligare. Bilens dynamiska prestanda och luftkonditionerings- och uppvärmningssystemets effekt minskas då för att du ska få ytterligare några värdefulla kilometer. Ca 8–10 % av räckvidden.

Hur påverkas räckvidden i trafikstockningar?

När du startar din elbil hör du inga motorljud och känner inte av bilen. Samma gäller i trafikstockningar. Elmotorn behöver bara energi när du accelererar. När bilen står stilla förbrukas bara energi för eventuella stödfunktioner som är aktiverade, till exempel uppvärmning och luftkonditionering. I trafikstockningar måste du hela tiden stanna, starta och sakta in och det är faktiskt bra för elmotorer som återvinner energin vid fartminskning och inbromsning (till skillnad från de flesta diesel- och bensinmotorerna).

Påverkas räckvidden av elektronisk utrustning i bilen?

Elektronisk utrustning påverkar räckvidden för din Renault-elbil, men endast marginellt jämfört med de fyra faktorer som har störst betydelse för elbilens räckvidd: typ av resa, hastighet, användning av luftkonditionering och uppvärmning samt körstil.

Hur fungerar batteriet?

Precis som för andra batterier håller batteriladdningen för elbilens batteri sämre i kyla än i rumstemperatur. Men Renault ZOE har genomgått tester i sträng kyla, -20 °C, i Kiruna och visade sig fungera fullt normalt.

I väldigt låga temperaturer kan ibland laddningstiden förlängas, räckvidden påverkas genom energilagring eller förbrukningen bli högre på grund av uppvärmning.

Vad händer om jag kör slut på batteriet?

I batterihyresavtalet ingår heltäckande dygnetruntassistans även för urladdat batteri. Om du kör slut på batteriet kommer någon och hjälper dig och tar dig till valfri laddplats inom en radie på 8 mil.

Laddning

Vad händer om jag laddar batteriet varje dag även om det inte är urladdat?

De nya litiumjonbatterierna i Renaults elbilar har inte någon minnesfunktion. De kan därför laddas när som helst, även delvis, utan att prestandan försämras i förtid. Litiumjontekniken är i dag marknadens mest effektiva: tack vare hög energidensitet kan flera wattimmar lagras per kilogram vilket ger bättre räckvidd. Du kan ladda hur ofta du vill, till och med om batteriet inte är helt urladdat.

Laddas batteriet ur även om jag inte använder bilen?

Batteriets urladdningsvärde per dag är för lågt för att ha någon betydelse. Bilen skulle behöva stå orörd i flera veckor för att laddningsnivån skulle sjunka betydligt.

Varför måste jag hyra batteriet?

För att vi ska kunna garantera ett rimligt försäljningspris och bästa möjliga prestanda för din Renault-elbil. hyr vi ut batteriet till dig mot en avgift.
Batterihyresavtalet är en trygg lösning som innebär att ditt batteri alltid är i gott skick med minst 75 % av ursprunglig kapacitet.

Hur byter jag batteri?

I och med att du hyr ditt batteri är det alltid i gott skick med minst 75 % av ursprunglig kapacitet. För att förhindra elstötar, brännskador och andra skador ska du aldrig ta bort batteriet själv. Åtgärden får endast utföras av godkänd Z.E.-tekniker.

Elbilstjänster

Vilket underhåll krävs för en eldriven bil jämfört med en bränsledriven?

Det är samma underhållsavtal för eldrivna som för bränsledrivna bilar. Men en elbil är lättare och billigare att underhålla än en bränsledriven bil. Till exempel måste oljan i en bil med förbränningsmotor bytas regelbundet för att hålla motorblocket välsmort och för att avleda värme. För dig som elbilsägare blir oljebyten ett minne blott. Elmotorer behöver inte smörjas. Och bromsbelägg, bromsskivor och bromstrummor håller betydligt längre.

Är skyddet vid eventuellt haveri gratis?

Ja, Renault Z.E. Assistance ingår under hela garantiperioden, får du driftstopp på grund av ett mekaniskt eller elektriskt fel på bilen så får du gratis assistans, dygnet runt alla dagar i veckan. Dessutom, m du skulle råka köra slut på batteriet så kan du få assistans även för detta, under batteriets hela hyrestid (gäller Renault Zoe).

Jag använde tidigare My Z.E. Connect men tjänsten fungerar inte i min Renault ZOE. Varför?

Tjänsterna i My Z.E. Connect erbjuds utan kostnad i tre år för Renault ZOE. Därefter måste du registrera dig årligen på My Z.E. Online för att få My Z.E. Connect utan kostnad till Renault ZOE.

Hur byter jag från My Z.E. Connect till My Z.E. Interactive?

Om du vill använda My Z.E. Interactive måste du först registrera dig på My Z.E. Online och teckna dig för My Z.E. Connect. Du kan inte använda My Z.E. Interactive utan att teckna dig för My Z.E. Connect (för Renault KANGOO Z.E.).

Du kan registrera dig för My Z.E. Interactive från My Z.E. Online.

Kommer jag åt tjänsterna My Z.E. Connect och My Z.E. Interactive även om jag inte har något konto?

Nej. Du måste skapa ett konto via My Z.E. Online för att få åtkomst till tjänsterna.

Hur fungerar anslutningsmöjligheterna?

Genom din registrering kan du använda anslutna applikationer som kräver åtkomst till ett telenät. Du kan köpa till applikationer via R-LINK Store.


Z.E. – Renaults elbilar

Välj eldrivet

Välkommen in i den eldrivna världen

Renault ZOE